4 หลักการเจรจาต่อรองให้สำเร็จ

โดย

 ในการทำงานทุกคนคงเคยเจรจาต่อรองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและคาดหวังที่จะพูดคุยให้สำเร็จภายในครั้งเดียวเพื่อดำเนิน
การแก้ไขอย่างรวดเร็ว แต่บางครั้งอาจต้องมีการพูดคุยกันหลายรอบเพราะอีกฝ่ายไม่เข้าใจหรือไม่ชื่นชอบในข้อเสนอแนะ
ทำให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้า ในวันนี้ธรรมนิติจึงขอนำเสนอ 4 หลักการ สำหรับการเจรจาต่อรองให้สำเร็จของ Harvard
เพื่อให้ทุกคนทราบและสามารถนำไปใช้กับงานในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผล

4 หลักการเจรจาต่อรองให้สำเร็จ 

1.แยกเรื่องส่วนตัวออกจากปัญหา
ในการเจรจาแต่ละครั้งต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากงานเสมอ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเจรจากับผู้เราไม่ชอบ

2.ตั้งใจฟังเพื่อหาความต้องการที่แท้จริง
คนส่วนใหญ่จะฟังแต่ข้อเรียกร้องที่อาจไม่ใช่ความต้องการจริงๆ เราจึงควรฟังอย่างตั้งใจเพื่อค้นหาข้อเรียกร้องที่ต้องการ
อย่างแท้จริง

3.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขร่วมกัน
ก่อนที่จะพูดถึงการวิธีแก้ไขปัญหา ต้องให้คู่เจรจาของเรามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้วย

4.สร้างทางเลือกที่หลากหลาย
อย่าเสนอทางเลือกแค่ทางเดียว แต่ต้องเตรียมไว้หลายทางเพราะมนุษย์ชอบเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่า
การถูกบังคับ


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 4 หลักการเจรจาต่อรองให้สำเร็จ

 

 
FaLang translation system by Faboba