5 ปัจจัยที่ดึงดูดกลุ่มคน Gen Y และ Gen Z เข้ามาร่วมงานในองค์กร

โดย

 

เนื่องจากในปัจจุบันคนกลุ่ม Gen Y และ Gen Z เริ่มเข้ามามีบทบาทในองค์กรมากขึ้นซึ่งคนกลุ่ม Gen Y จะมีลักษณะ
เป็นตัวของตัวเอง และมีเป้าหมายอย่างชัดเจน ส่วนคนกลุ่ม Gen Z จะเป็นคนที่เคยชินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นองค์กรจึงต้องเรียนรู้การปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และจูงใจกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อให้เข้ามาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้องค์กรเติบโต ซึ่งมีสิ่งจูงใจดังต่อไปนี้

1. การเติบโตในสายงาน มี Career Path
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะคนกลุ่มนี้มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการวางแผนอนาคตการทำงาน

2. บรรยากาศภายในองค์กร
มีความทันสมัยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน และมีพื้นที่ที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานได้

3. ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น
เพื่อลดความกดดัน และสามารถวางแผนบริหารเวลาในการทำงานได้ โดยไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

4. สวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการ
มีโบนัสค่าตอบแทนที่คุ้มค่า ค่าล่วงเวลาในการทำงาน วันหยุดหรือวันลาพิเศษ รวมไปถึงสวัสดิการด้านสุขภาพ

5. วัฒนธรรมองค์กร
เปิดกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ใช้การสื่อสารเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย ซึ่งนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา
ในการทำงาน


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 5 ปัจจัยที่ดึงดูดกลุ่มคน Gen Y และ Gen Z เข้ามาร่วมงานในองค์กร
FaLang translation system by Faboba