ปัญหาและข้อควรระวังเกี่ยวกับใบขนสินค้าขาเข้าและเสียภาษีนำเข้า

รหัสหลักสูตร : 21/8404

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ปัญหาและข้อควรระวัง เกี่ยวกับใบขนสินค้าขาเข้า และเสียภาษีนำเข้า

  • ปัญหาการออกใบขนผิดของตัวแทนและผู้นำเข้า
  • การแก้ไขเพิ่มเติมใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย
  • การขอยกเลิกใบขน
  • ใบตราส่งหลายฉบับทำใบขนสินค้าฉบับเดียว
หัวข้อสัมมนา
1) วิธีการศุลกากรเกี่ยวกับใบขนสินค้าขาเข้า และการเสียภาษีนำเข้าระบบ Paperless
2) การจัดทำใบขนสินค้าและการเตรียมเอกสาร และการเสียภาษีนำเข้าต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะถูกต้อง
3) ใบขนสินค้าขาเข้าแบบไร้เอกสาร ผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลากี่ป
4)
ใบขนสินค้าหรือเอกสารที่ผู้ประกอบการไม่ต้องการแล้วจะทำอย่างไร
5) ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) กับ ประเภทต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ต่างกันอย่างไร
6)
ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรโดยใช้คำร้องขอผ่อนผันรับรอง/ส่งของ มีอะไรบ้าง
7) เอกสารประกอบใบขนสินค้าขาเข้า (กศก 99/1) การนำเข้าของทุกประเภท มีเอกสารใดบ้างที่ต้องยื่นพร้อมใบขนสินค้า
8)
รายละเอียดและวิธีการปฏิบัติของใบตราส่ง
9) องค์ประกอบสำคัญในการจัดทำบัญชีราคาสินค้า
10) หลักเกณฑ์ในการขอเปิดตรวจสินค้าของกรมศุลกากร
11) การแก้ไขเพิ่มเติมใบขนสินค้าก่อนชำระภาษีอากร
12) วิธีการขอยกเลิกใบขน
13)
การตรวจปล่อยสินค้า
14) กรณีเปิดตรวจของที่อยู่ในหลักเกณฑ์ การบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร
15) ลักษณะหีบห่อและอัตราการเปิดตรวจ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba