ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/17017
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2275
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
4
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
21/3433
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
21/3508
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/1718
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/3351
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/7206
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/7705
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/7139
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
21/8003
Promotion
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
16
21/2198
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
18
21/1837
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
19
21/8308
Promotion
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
20
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
21
21/1818
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
22
21/5070/8
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
23
บรรยายโดย :
อาจารย์วิบูลย์ พลพบู
21/7140
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
24
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
25
21/8016
Promotion
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
26
21/2921
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
27
23/4088
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
28
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1148
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
29
21/1275
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
30
21/3503
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
31
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
32
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
21/3381/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
33
21/7213
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
34
21/7244
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
35
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/18
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
36
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
booking online
37
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
38
21/2903
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
39
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
40
23/4514
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
41
21/5051
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
42
21/7246
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
43
บรรยายโดย :
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
21/7144
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
44
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
อาจารย์เทวัญ วิจิตรปรีดา
21/5008
Promotion
12.3
12
12.3
12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
45
21/5008/3
-
3
-
3
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
46
21/5008/4
9.30
-
9.30
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
47
21/2419
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
48
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
49
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
50
21/2792
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
51
21/1297
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
52
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
53
23/4088/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
54
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3101/4
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
55
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
56
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/1780
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
57
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
58
21/5073/14
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
59
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
60
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7254
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
61
21/2763
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,700
VAT 329
5,029
booking online
62
21/2709
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
63
23/4099
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
64
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
65
21/5050
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
66
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
67
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
68
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7247
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
69
21/7708
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
70
บรรยายโดย :
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7202
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
71
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
72
21/2133
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป