มาตรฐานการจัดการคลังสินค้าและสร้างมาตรฐานพนักงานคลังสินค้า Stock Staff

รหัสหลักสูตร : 21/3375

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

มาตรฐานการจัดการคลังสินค้า
และสร้างมาตรฐานพนักงานคลังสินค้า
Stock Staff
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

หัวข้อสัมมนา

มาตรฐานการจัดการคลังสินค้า

1. องค์ประกอบการจัดการคลังสินค้าอย่างมีมาตรฐาน มีอะไรบ้าง?

2. จุดสำคัญของการจัดการคลังที่ “คนคลัง” ต้องรู้

  - ส่วนเก็บ Storage Area
  - ส่วนสำรองจ่าย Picking Act.
  - จำนวนเปอร์เซ็นต์ในการจัดการ

3. แนวคิดและแนวปฏิบัติในการแบ่งพื้นที่การจัดเก็บสินค้า

  - แนวคิดเกี่ยวกับการเขียน Lay Out ภายในคลังสินค้า
  - Location by Popularity

4. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบันทึกสินค้า

  - ใบสั่งซื้อ (PO) “ไม่ตรงกับ” ใบกำกับภาษี และสินค้า
  - ใบสั่งซื้อและใบกำกับภาษี “ไม่ตรงกับ” สินค้า
  - กรณีของแถม ของตัวอย่าง
  - สินค้าไม่ครบ ไม่ตรงกับใบสั่งของ
  - ได้รับสินค้าแต่ไม่ได้ใบกำกับภาษี

5. Just In Time คืออะไร? และสำคัญอย่างไร? ในการบริหารจัดการสินค้า

6. การสร้างมาตรฐานในการรับสินค้า เพื่อป้องกันความผิดพลาด

  - ตัวอย่างแผนงานการรับสินค้า
  - ใครบ้าง? ที่ต้องเซ็น ลายเซ็นบนแผนงาน

7. การจัดการกับของเหลือเศษซาก จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

  - Dead Stock คืออะไร?
  - ใครบ้าง? ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
  - ขั้นตอนในการจัดทำที่ถูกต้อง และถูกต้องตามสรรพากร

มาตรฐานพนักงานคลังสินค้า

8. คุณสมบัติและประเภทของบุคลากรที่เหมาะสมกับงานคลังสินค้า

9. เทคนิคการสอนงานและคัดเลือกคนเพื่อทำงานในคลังสินค้า

  - ทักษะ (skill ) ที่พนักงานคลังสินค้าควรมี

10. การสร้างทัศนะคติที่ดีกับพนักงานคลังสินค้า

  - ทัศนะคติเกี่ยวกับงานคลังสินค้า
  - ความรับผิดชอบของมูลค่าสินค้า
  - การสร้างมาตรฐานจิตสำนึกงานบริการ
  - ค่าตอบแทน สวัสดิการ

11. เทคนิคบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานคลังสินค้า

12. จุดที่ Stock Staff ไม่ควรพลาดในงานคลังสินค้า

กำหนดการอบรม


วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล บางนา
ถ.ศรีนครินทร์

 

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba