เทคนิคการใช้ Infographic สำหรับการทำงานในยุค 4.0***เลื่อน กรุณาติกต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/3314

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการใช้ Infographic
สำหรับการทำงานในยุค 4.0
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• ทำอย่างไร? จึงจะสร้างอินโฟกราฟฟิค (Infographic) ให้เกิด ความดึงดูด น่าสนใจ
(Designing an amazing Infographics)
• “ภาพหนึ่งภาพ แทนคำพูด นับพันคำ” จะต้องทำอย่างไร? ให้ สามารถสร้างได้ด้วย รูปภาพเพียงรูปเดียว
• การใช้ Visual Language เป็นภาษาในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ อย่างง่าย
• มิติใหม่ ในการนำเสนองาน เพื่อสื่อสารให้เกิดความ สวยงาม น่าสนใจ เข้าใจได้ ง่าย ช่วยลดเวลาในการอธิบาย

วิทยากรโดย อาจารย์วิน จิราวัฒน์

หัวข้อสัมมนา


1. ทำความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญของ Infographics ในการสร้างงานยุค Digital
2.การนำเสนองานในรูปแบบ Infographics สำคัญอย่างไร? และเพราะเหตุใด จึงจะต้องเรียนรู้และ
ทำความข้าใจอย่างถ่องแท้
3.การใช้ Visual Language (ภาษาภาพ) เป็นภาษาในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างง่าย
• Visual Language คืออะไร
• องค์ประกอบของ Visual Language
• การออบแบบในรูปร่าง ลักษณะต่างๆ
4. หลักการในการออกแบบอินโฟกราฟฟิค (Infographics) จะต้องมีองค์ประกอบใด? เป็นส่วนสำคัญ
5. โปรแกรมใดบ้าง? สามารถทำ อินโฟกราฟฟิค (Infographic) โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมทางด้าน
กราฟฟิค ดีไซด์ (Graphic Design)
6. ทำอย่างไร? จึงจะสร้างอินโฟกราฟฟิค (Infographic) ให้เกิดความดึงดูด น่าสนใจ
(Designing an amazing Infographics)
• การใช้ข้อมูล
• การใช้สี
• การใช้ตัวอักษร
• การใช้กราฟ ตัวเลข ฯลฯ
7. ข้อควรระวัง ในการทำ การออกแบบอินโฟกราฟฟิค (Infographic)
8.การ Searching รูปภาพและ Vector สำหรับใช้งาน Infographics
9. Work shop 1 : พื้นฐานการออกแบบ Infographics อย่างง่าย
10.Work shop 2 : การสร้าง Infographic เกี่ยวกับ บริษัทของผู้เข้าสัมมนา
11.Work shop 3 : Campaign by Group


กำหนดการอบรม

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

(ถ.เพลินจิต) รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์วิน จิราวัฒน์

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba