สัญญาณเตือนภัยที่พบจากการสังเกตุตัวเลขทางบัญชีเพื่อการบริหารงานแบบมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/2101

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรสัญญาณเตือนภัยที่พบจากการสังเกตุตัวเลขทางบัญชี
เพื่อการบริหารงานแบบมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

หัวข้อสัมมนา

1. ตัวเลขทางบัญชีสะท้อนอะไรบ้างของกิจการ

2. ความสําคัญของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินสําหรับนักบัญชี 4.0

3. ตัวเลขใดบ้างทางบัญชีที่นักบัญชีต้องนำเสนอต้องนำเสนอ

4. งบการเงินที่สําคัญๆ ที่ที่นักบัญชีต้องนำเสนอให้ผู้บริหารเพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูลของกิจการ

5. 7 จุดสำคัญการสังเกตความผิดปกติของกิจการจากตัวเลขทางทางบัญชี

6. ทำรายได้ถึงต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ปัญหานี้สะท้อนอะไรเกี่ยวยกับกิจการ

7. รายจ่ายทางกิจการทำไมถึงสูงกว่าปกติ จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

8. อัตรากำไรขั้นต้นทำไมต่ำกว่าคู่แข่ง หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับธุรกิจเดียวกัน

9. การสังเกตค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกๆ เดือนที่เกิดขึ้นในกิจการ

10.การตั้งงบประมาณ ทำไมตั้งงบประมาณถึงไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้

11. รายได้และรายจ่ายประจำที่เกิดขึ้นทุกๆ เดือน ในแต่ละปี แต่ทำไมรายได้และค่าใช้จ่ายบางปีถึงมากกว่าปกติ

12. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสูงกว่าปกติที่ควรจะเป็นนักบัญชีจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไร

13. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาบัญชีกําไรสะสมของกิจการ เพื่อนำไปต่อยอดในธุรกิจ

14. อัตราส่วนกำไรต่อหุ้นที่ลดลงที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม

15. เทคนิคสำคัญและเครื่องมือในการวิเคราะห์ตีความ อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน

16. เจาะลึกอัตรส่วนทางการเงินที่มีความผิดปกติที่ผู้บริหารอยากทราบและแนวทางการแก้ไขทุถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ

17. การวิเคราะห์แผนการลดต้นในในกิจการที่สามารถปฏิบัติได้ และเห็นผลชัดเจน

18. การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง

19. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba