การจัดทำบัญชีและประเด็นปัญหาการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า ส่งออก

รหัสหลักสูตร : 21/2380

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อการสัมมนา

เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสารทางบัญชีและหลักเกณฑ์ที่ต้องปฎิบัติธุรกิจนำเข้า – ส่งออก

1.1 การวางระบบบัญชี เอกสารทางบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

1.2 กระบวนการการดำเนินธุรกิจสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่ต้องเตรียมความพร้อม

1.3 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า พร้อมประเด็นทางบัญชีการเงิน กับผลกระทบที่เกิดขึ้นทางบัญชี

1.4 บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

1.5 การรับรู้รายการทางบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

1.6 การเตรียมเอกสารทางบัญชีสำหรับบันทึกบัญชีของธุรกิจนำเข้า – ส่งออก

ประเด็นทางบัญชีที่กระทบกับการบันทึกบัญชีและสินค้าคงเหลือ

2.1 การบันทึกบัญชีอย่าง เกี่ยวกับ การซื้อสินค้า วัตถุดิบ สินทรัพย์ โดยวิธีการนำเข้า

2.2 การบันทึกบัญชีสินค้าเสียหายระหว่างทาง ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

2.3 การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ การขายสินค้า บริการ โดยวิธีการส่งออก(การตั้งหนี้ลูกหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง)

2.4 สินค้าตัวอย่าง , สินค้าส่งออกเพื่อซ่อม,เช็คสภาพ ,ปัญหาการบันทึกบัญชีและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ทางบัญชีต้องระมัดระวัง

2.5 รายการใดบ้างสำหรับการนำเข้าที่ควรนำมาบันทึกไว้เป็นต้นทุนในการซื้อสินค้า และวัตถุดิบ

2.6 การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าให้ต่างประเทศ อัตรา แลกเปลี่ยนใช้ในการคำนวณและบันทึกบัญชี

2.7 การบันทึกบัญชี การรับเงินจากต่างประเทศ (การรับชำระจากลูกหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง)

ประเด็นปัญหาอื่นๆทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า – ส่งออก

3.1 ทางบัญชีจะขอคืนภาษีซื้อ ประเด็นที่ถูกตรวจสอบและขอคืนอย่างไรให้ถูกต้อง ไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ

3.2 การวิเคราะห์เอกสารใบขนสินค้า เพื่อการลงบัญชี อย่างไรจึงจะถูกต้อง ข้อควรระมัดระวัง และรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับนำเข้า

3.3 ลูกหนี้ในต่างประเทศทางบัญชีจะดำเนินการอย่างไร และจะตัดหนี้สูญได้หรือไม่ ต้องดำเนินการเหมือนลูกหนี้ในไทยหรือไม่อย่างไร

- ค้างชำระ     - ชำระบางส่วน     - ไม่ยอมชำระหนี้

3.4 ส่งออกอย่างไรให้ใช้สิทธิประโยชน์ภาษีได้คุ้มค่ามากที่สุด

3.5 ลูกค้าขอเคลมสินค้า เรียกเก็บค่าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามสเป็กที่กำหนด บัญชีต้องดำเนินการอย่างไร พร้อมประเด็นปัญหาที่กระทบ

3.6 การส่งสินค้าไปให้สาขา ตัวการ ตัวแทนในต่างประเทศ จะบันทึกบัญชี ทำสต็อกและเสียภาษีอย่างไร

3.7 การจ่ายโอนเงินเพื่อชำระ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่านายหน้า ค่าบริการ ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไรบัญชีต้องยื่นแบบฟอร์มภาษีใดบ้าง และต้องลงบัญชีอย่างไร

3.8 ประเด็น สิทธิทางภาษีของธุรกิจส่งออก

3.9 ความแตกต่างระหว่างการขายในประเทศและการส่งออก ทางบัญชีการเงิน และบัญชีภาษีอากร

3.10 การปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี  ที่ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี

3.11 การจัดทำรายงานให้กับผู้บริหาร และการควบคุมภายใน สำหรับธุรกิจนำเข้า และส่งออก

3.12 กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสำหรับธุรกิจนำเข้า ตั้งแต่ซื้อรับเข้าสต็อก และจ่ายชำระให้ต่างประเทศ

3.13 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี จากโจทย์ และเอกสารสำหรับธุรกิจส่งออก ตั้งแต่ออกใบแจ้งหนี้ ถึงการรับชำระจากต่างประเทศ และการตัดสต็อก สินค้าอย่างถูกต้อง

3.14 ประเด็นปัญหาการใช้บริการ Shiping นำเข้า-ส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชีที่ต้องทราบ

3.15 ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

3.16 การจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

3.17 ประเด็นปัญหาการปิดบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

3.18 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba