การวางระบบบริหารการปฏิบัติงาน (Performance Management System - PMS) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/7145

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(Performance Management System - PMS)
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดวงจรระบบ Performance Management System (PMS) แนวคิดและประโยชน์ของ
PerformanceManagement ในการพัฒนางานและบุคคลากร

- วงจรของ Performance Management
- กระบวนการ PDCA กับ Performance Management ข้อแตกต่างระหว่างการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management) และการประเมินผลการปฏิบัติงาประจําปี (Performance Appraisal)

2. การตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
- การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการต่างๆ
- แนวคิดการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานโดยใช้KPIและประเภทของKPI
- การตั้งKPIให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
- การตั้งKPIโดยใช้เครื่องมือSMART
- Workshopการตั้งเป้าหมายในงานโดยใช้KPI

3. การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
- การวิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องพัฒนา
- ประเภทของวิธีการพัฒนาพนักงาน
- การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan – IDP)
- Workshopการวางแผนพัฒนาพนักงาน

4. Performance Evaluation Feedback
- ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การเตรียมตัวก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เทคนิคการสื่อสารผลการประเมินผลการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
- กรณีศึกษา : Performance Evaluation Feedback
- Workshop “การสื่อสารผลการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา”

5. สรุปเนื้อหา


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba