ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับ Tax Auditor**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/5008/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับ TAX AUDITOR

หัวข้อสัมมนา

  1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  2. ประกาศและคำสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
  3. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  4. ความเกี่ยวพันและความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน และผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลภายนอก
  5. เงื่อนไขในการฟ้องคดีผู้เป็นหุ้นส่วน
  6. การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน
  7. การเลิกห้างหุ้นส่วน การชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 รอ 0 0 0 รอ

วิทยากร

รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02 2764995-9
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba