แนวทางการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร 2562 และประเด็นที่มักผิดพลาดพร้อมการแก้ไข (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/1800

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,889 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


แนวทางการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร 2562
และประเด็นที่มักผิดพลาดพร้อมการแก้ไข


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. นโยบายการตรวจสอบภาษีปี 2562 ของกรมสรรพากร

2. การเตรียมเอกสารและข้อกฎหมายของนักบัญชี

3. ความเกี่ยวพันของภาษีตามประมวลรัษฎากรในธุรกรรมที่มักเกิดขึ้นบ่อยในบริษัท (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,
ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, อากรแสตมป์)
- การส่งเสริมการขาย
- การให้กู้ยืม
- การจ่ายค่าสินค้าพร้อมบริการ
- การบริจาคทรัพย์สินหรือสินค้า
- การจ่ายค่าสินค้าพร้อมขนส่ง
- สวัสดิการของพนักงาน
- งานเลี้ยงปีใหม่/ตรุษจีน
- ค่ารับรอง
- ภาษีซื้อต้องห้ามกับการบันทึกรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

4. การขายสินค้า/ให้บริการกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทในเครือ/บริษัทแม่ - บริษัทลูก

5. การรับรู้รายได้ - รายจ่ายทางภาษี จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง

6. ข้อควรระวังและความแตกต่างในการจัดทำเอกสารบัญชีเพื่อการบันทึกรายได้ - ค่าใช้จ่ายและการขอคืนภาษี

7. การเตรียมความพร้อม e-Payment ของกรมสรรพากร

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba