101 ปัญหาภาษีของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท

รหัสหลักสูตร : 21/1673

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


101 ปัญหาภาษีของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• Update กฎหมายภาษีอากร ที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม, รีสอร์ท
• จุดที่ต้องระวังในการกรอกแบบภ.ง.ด.50

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. อนาคตธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยวของไทยในยุค AEC : ASEAN Economic Community

2. รูปแบบธุรกิจและความแตกต่างด้านภาษี

3. “โรงแรม” ตามความหมายของสรรพากรเป็นอย่างไร

- Hotel
- Bungalow
- Resort
- Homestay
- Guest House
- Service Apartment

4. ภาระภาษีระหว่างธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สปา ท่องเที่ยว
- กรณีโรงแรมรับจัด Walk Rally
- โรงแรมมีบริการสปาให้กับแขกที่มาพักและบุคคลภายนอกต้องถูกหักภาษีหรือไม่
- ขายห้องพักพร้อมสปา
- ขายห้องพักพร้อมพาเที่ยว
- ขายห้องพักพร้อมสนามกอล์ฟ
- กรณีโรงแรมมีบริการทั้งรายวัน รายเดือนมีมิเตอร์น้ำ ไฟ แยกเป็นห้องๆ

5. ราคาขายห้องพักใช้ราคาใดในการเสียภาษี
- ของตัวแทนจำหน่าย
- หน้าเว็บไซต์
- บริษัททัวร์
- ในงานท่องเที่ยว
- หน้าเคาน์เตอร์
- ลูกค้าแบบเป็นกรุ๊ป

6. ปัญหาภาษีเงินได้
- การตีความประเภทเงินได้เพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง “ค่าเช่าห้อง” หรือ “ให้ใช้ห้อง”
- กรณีโรงแรมได้รับเงินสนับสนุนจากคู่ค้าต้องถือเป็นเงินได้หรือไม่และเสียภาษีอย่างไร
- โรงแรมจัดการแข่งขันกีฬา ค่าจัดการแข่งขันถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

7. ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ความเสี่ยงที่จะถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรประเมินมีมากน้อยแค่ไหนสำหรับธุรกิจโรงแรม
- กรณีทำโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตจะใช้ราคาใดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาเต็มหรือราคาที่บัตรเครดิต
ทำโปรโมชั่น) และส่วนลดนั้นเป็นรายจ่ายของโรงแรมได้หรือไม่

8. ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- กรณีโรงแรมเรียกเก็บค่าทัวร์ต้องถูกลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหักภาษีหรือไม่ หรือถือว่าเป็นบริการของโรงแรม
- กิจการสนามกอล์ฟ กับกิจการโรงแรมที่มีสนามกอล์ฟให้ลูกค้าที่พักใช้บริการภาระภาษีต่างกันหรือไม่
- ค่าบริการซักรีด ค่าใช้อินเตอร์เน็ต ค่าฟิตเนส โรงแรมต้องถูกหักภาษีหรือไม่

9. ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- การคิดค่าเสื่อม ถ้วย ชาม ช้อน แก้ว ฯลฯ จะคิดอย่างไรและกรณีที่สูญหาย แตก หัก ซื้อมาทดแทนจะคิด
ค่าเสื่อมอย่างไร
- กรณีลูกค้าทำทรัพย์สินของโรงแรมเสียหายเรียกเก็บเงินชดเชยต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

10. ปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน
- ถ้าลูกค้าผิดนัดไม่ชำระค่าบริการสรรพากรจะประเมินรายได้ได้หรือไม่

11. กรณี Tip Box ที่พนักงานได้รับต้องถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่และโรงแรมต้องรับรู้รายได้และ
มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

12. ค่าบริการที่ต้องบวกเพิ่มค่า Service charge จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

13. กรณีโรงแรมให้พนักงานของบริษัทในเครือมาพักฟรีต้องมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง จะถือเป็น
ค่ารับรองหรือเป็นสวัสดิการพนักงาน

14. กรณีโรงแรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยร่วมกับททท. ส่วนลดที่ให้หรือบริการที่แถม
มีภาระภาษีอย่างไร

15. การปรับปรุงรายการทางบัญชีให้เป็นไปตามภาษีอากรมีรายการใดบ้าง

16. เอกสารรับ-จ่ายที่ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ท่องเที่ยว ต้องระวัง

17. กรณีมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศจะมีภาระภาษีอะไรบ้าง

- กรณีโรงแรมจ่ายค่านายหน้าไปต่างประเทศต้องหักภาษีหรือไม่และมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่งอย่างไร
- โรงแรมจ่ายค่าแพ็คเกจทัวร์ให้กับบริษัทต่างประเทศ
- การจ่ายค่าใช้ข้อมูล(อินเตอร์เน็ต) ให้กับบริษัทที่ต่างประเทศต้องหักภาษีหรือไม่

18. เทคนิคการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณียอดขายได้ลดลง และการ Adjust รายจ่าย
ประเด็นใหญ่ในปี 2561

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba