วิธีการนำส่งงบการเงินปี 2562 ผ่านระบบ DBD e-Filing V.2 จุดที่เปลี่ยนแปลงและวิธีการปฏิบัติ (Update version ใหม่ล่าสุด 2.0) รุ่นที่2 (หลักสูตรใหม่ปี2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4085/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


วิธีการนำส่งงบการเงินปี 2562 ผ่านระบบ DBD e-Filing V.2
จุดที่เปลี่ยนแปลงและวิธีการปฏิบัติ
(Update version ใหม่ล่าสุด 2.0)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการนำส่งงบการเงิน DBD e-Filing

2. ความแตกต่างของการใช้งานโปรแกรม DBD e-Filing จุดที่สำคัญของ Version 1.0 และ Version 2.0

3. โปรแกรม Java Runtime 8 คืออะไร และมีวิธีการติดตั้งอย่างไร

4. วิธีการ Download ไฟล์ Excel งบการเงินแบบใหม่ Version 2.0

5. วิธีการ Download ไฟล์ Excel รายชื่อผู้ถือหุ้นแบบใหม่ Version 4.0

6. สรุปกระบวนการนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing Version 2.0

7. วิธีการนำส่งข้อมูลงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

8. วิธีการตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูล

9. กระบวนการขอแก้ไขงบการเงิน กรณีงบการเงินบกพร่อง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 3 0 0 0 3

วิทยากร

นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba