การนำส่งงบการเงินด้วยระบบ e-Filing V 2.0 ใหม่ล่าสุด (Workshop) รุ่นที่ 3 (หลักสูตรใหม่ปี2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4919/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การนำส่งงบการเงินด้วยระบบ e-Filing V 2.0
ใหม่ล่าสุด (Workshop) รุ่นที่ 3


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

• ลงมือปฏิบัติการเตรียมข้อมูลงบการเงินในVersion 2.0
• เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Version 1.0 และ Version 2.0
• ทดสอบแปลงไฟล์และนําส่งข้อมูลงบการเงินและสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

กรุณานำ Notebook มาในวันที่สัมมนา
1. Web Browser : Chrome, IE, Firefox
2. Microsoft Office Version 2010 ขึ้นไป
3. Ram 2 GB ขึ้นไป
*ห้ามนำ Macbook หรือ Tablet หรือ Notebook เครื่องของบริษัทที่ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมอื่นได้มาในวันที่สัมมนา*

วิทยากรโดย นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการนำส่งงบการเงิน DBD e-Filing

2. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม DBD e-Filing(DBD XBRL in Excel)ลง]
- การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม
- วิธีการติดตั้งโปรแกรม DBD XBRL in Excel และการตั้งค่าก่อนการติดตั้งโปรแกรม

3. มาตรฐานรายงานทางการเงินและการเลือกรูปแบบ Taxonomy

4. วิธีพิจารณาเลือกรูปแบบของงบกำไรขาดทุน

5. วิธีการติดตั้งโปรแกรม Java Runtime 8

6. วิธีการ Download ไฟล์ Excel งบการเงิน Version 2.0

7. วิธีการ Download ไฟล์ Excel รายชื่อผู้ถือหุ้น Version 4.0

8. สรุปกระบวนการนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing Version 2.0

9. Workshop การใช้งานระบบ DBD e-Filing Version 2.0
- วิธีการเตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ DBD e-Filing Version 2.0
- วิธีการแปลงไฟล์ข้อมูลงบการเงิน
- วิธีการกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรูปแบบ Excel Version 4.0
- วิธีการนำส่งข้อมูลงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- วิธีการตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูล
- กระบวนการขอแก้ไขงบการเงิน กรณีงบการเงินบกพร่อง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

คุณศิริวรรณ เพชรไชยา

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba