เทคนิคการบัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบพร้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/2758

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง

2. วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามหลักการบัญชี

3. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้า

4. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

5. ปัญหาทางบัญชีและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

6. แนวทางการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนอย่างไร

7. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

8. รูปแบบของรายงานสินค้า และวัตถุดิบที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

9. การบันทึกบัญชีและการตัดสต๊อกกรณีสินค้าระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่าง ๆ

10. การบันทึกและการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

11. การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า (การส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร)

12. การบันทึกบัญชีกรณีผิดพลาดหรือลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้สรรพากรยอมรับ

13. การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง

14. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า

15. ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวัง

16. สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา

17. การตรวจแบบสุ่ม

18. อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock

19. ขั้นตอนการตัด Stock

20. การตรวจนับปริมาณสินค้าขาดเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

21. ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชี

22. ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

23. การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ

24. ปัญหาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดทำบัญชีและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

25. เทคนิคการตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวดมีวิธีปฏิบัติอย่างไร

26. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba