นักบัญชีกับการเตรียมความพร้อมงานบัญชี การปรับโครงสร้างธุรกิจ ก่อนการเข้าจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2751

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


นักบัญชีกับการเตรียมความพร้อมงานบัญชี การปรับโครงสร้างธุรกิจ
ก่อนการเข้าจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1. ทำไมต้องเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์?

2. ข้อดีและข้อเสียในการเข้าตลาดหลักทรัพย์

3. ผลประกอบการจากงบการเงินก่อนสำคัญอย่างไร?

4. ความแตกต่างระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

5. ประเมินความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

• เจ้าของกิจการต้องปล่อยให้มืออาชีพทำงานอย่างไร
• เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ
• การจัดหรือปรับโครงสร้างธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจ
• การจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
• การพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม กลต.อย่างไร
• การประเมินความพร้อมในการจัดทำงบการเงินและงานบัญชี การเงิน
• การปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามข้อกำหนดพื้นฐานของตลาดหลักทรัพย์
• การปรับปรุงระบบสารสนเทศและงบประมาณเงินลงทุน
• การวางแผนปรับลดหรือจำเป็นต้องเกิดรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์อย่างไร?
• การจัดทำตารางอำนาจอนุมัติที่ดีอย่างไร
• ความพร้อมของและคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ กลต.ในตำแหน่งสำคัญ CEO,CFO
• Legal Due Diligence

6. ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ที่ปรึกษาทางการเงิน ( Financial Advisor)
• ผู้สอบบัญชี (Auditor)
• ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
• คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

7. มาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

8. ข้อมูลสำคัญเบื้องต้นที่ต้องจัดเตรียมให้กับ FA

• การจัดเตรียมแผนธุรกิจ 3-5 ปีอย่างไร?
• การจัดโครงสร้างบริษัทที่จะเป็นในอนาคตอย่างไร?
• การปรับโครงสร้างบริษัทอย่างไร?
• การวางแผนภาษีจากการปรับโครงสร้างบริษัทอย่างไร?
• ทุกหน่วยงานต้องเตรียมข้อมูลเพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินความพร้อม(Due diligence process) อย่างไร?

9. ข้อกำหนดใหม่ในการเตรียมงบการเงินจำนวนกี่ปีเพื่อยื่นไฟล์ลิ่ง

10. ประเด็นบัญชีที่สำคัญในการเตรียมเสนอขายหุ้นให้ประชาชน (IPO)

11.รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

12. ตัวอย่างความยุ่งยากในการพิจารณาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์
ทำไมยากกว่าธุรกิจอื่น?

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba