การสร้างตัวแบบ Model ประมาณการทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2103

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,560 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 9,309 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ความสําคัญของการวางแผนทางการเงิน
2. ประโยชน์ของตัวแบบประมาณการทางการเงิน
3. ความแตกต่างของตัวแบบประมาณการทางการเงิน
4. วิธีในการพยากรณ์ : เชิงปรนัยและเชิงอัตนัย
5. องค์ประกอบของตัวแบบประมาณการทางการเงิน
6. ตัวชี้วัดสําคัญในประมาณการทางการเงิน
7. ขั้นตอนการจัดทําประมาณการทางการเงิน
- สมมติฐานด้านการดําเนินงาน
- สมมติฐานด้านการลงทุน
- สมมติฐานด้านการจัดหาเงิน
8. ตัวอย่างการจัดทําแผนการเงินด้วยวิธี The Percent of Sales Method
9. หลักการพยากรณ์และคุณสมบัติของการพยากรณ์ที่ดี
10. หลักการสร้างตัวแบบประมาณการทางการเงินที่ดี
11. แนวคิดเกี่ยวกับกระแสเงินสด
12. Workshop การจัดทําประมาณการทางการเงิน
13. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
9.30 0 9.30 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba