การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ IPO ***เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/5097

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากรโดย คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

หัวข้อสัมมนา

1.การเตรียมตัวก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.คุณสมบัติของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.หลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.การพิจารณาหลักการเข้าจดทะเบียนตามข้อบังคับบริษัทฯ
5.เอกสารสำคัญที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
6.จุดที่ต้องระวัง อาทิ ประเด็นทางบัญชี สภาพของธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน และความเสี่ยงของธุรกิจ ก่อนเข้า
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.ความสำคัญของการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
8.บทบาทและความรับผิดชอบของบริษัทต่อการควบคุมภายใน
9.Case Study อุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออก


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba