การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ ด้วยบัญชีต้นทุน

รหัสหลักสูตร : 21/2263

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารธุรกิจ ด้วยบัญชีต้นทุน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา

หัวข้อสัมมนา

1.ความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีในธุรกิจอุตสาหกรรม

2.การจำแนกต้นทุน

3.ระบบบัญชีต้นทุน
- ระบบบัญชีต้นทุนจริง
- ต้นทุนปกติและต้นทุนมาตรฐาน
- ต้นทุนกิจกรรม

4.วิธีการต้นทุน
- วิธีการต้นทุนรวมและกำไรขั้นต้น
- วิธีการต้นทุนผันแปรและกำไรส่วนเกิน

5.วิธีวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้กำไรของสองงวดบัญชีแตกต่างกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขาย
- จำนวนผลิตเท่ากันแต่จำนวนขายไม่เท่ากัน
- จำนวนขายเพิ่มขึ้นแต่กำไรอาจจะไม่เพิ่มขึ้นหรือกำไรลดลง
- จำนวนขายลดลงแต่กำไรเพิ่มขึ้น

6.การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร
- การคำนวณอัตรากำไรส่วนเกิน
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร
- การคำนวณอัตราความเสี่ยงในกาดำเนินงาน
- การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
- การเลิกผลิตสินค้าที่ขาดทุน
- การผลิตเองหรือซื้อ
- การบริหารทรัพยากรที่มีจำกัด
- การรับคำสั่งซื้อกรณีพิเศษ

7.การรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ
- งบประมาณหลัก (Master Budget)
- งบประมาณยืดหยุ่น ( Flexible Budget)

8.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba