นักบัญชีกับกระบวนการจัดทำและวางระบบบัญชีของกิจการ

รหัสหลักสูตร : 23/4003/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. วางระบบบัญชีอย่างไรให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

2. วิเคราะห์ระบบบัญชีเดิม ปรับปรุงระบบบัญชีใหม่ ให้ได้ข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

3. การวางระบบบัญชีและ จัดผังบัญชีอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ

4. เทคนิคการวางระบบการจัดซื้อและระบบการจ่ายเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ให้ได้ข้อมูลในการจัดทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เทคนิคการวางระบบการขายและระบบรับเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ให้สามารถนำข้อมูลไปจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินได้อย่างมีคุณภาพ

6. เทคนิคการวางระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ

ให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

7. การวางระบบและการออกแบบเอกสารทางบัญชี-การเงินให้เกิดประโยชน์ต่อ

การบันทึกรายการ และรับรู้รายการ

8. การออกเอกสารหลักฐาน การจัดเก็บ การบันทึกบัญชีตลอดจนรายงานต่างๆให้เหมาะสมกับทุกธุรกิจ

9. ลักษณะและชนิดของเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง และระบบการควบคุมและตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน

10. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์จีรวรรณ เมทาทิน

สถานที่

โรงเเรมไบรตัน (ถ.สรรพาวุธ ใกล้สี่เเยกบางนา)
222 ถ.สรรพาวุธ บางนา กทม.10260
โทรศัพท์ :
02 393 3999
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba