การตรวจสอบภาษีจากการรับ-โอนเงินเข้าบัญชี บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของสรรพากร(e-Payment) (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/1701

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,819 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การตรวจสอบภาษีจากการรับ-โอนเงินเข้าบัญชี บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลของสรรพากร(e-Payment)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

- การขายสินค้าออนไลน์ กลุ่มที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
- การเตรียมตัวเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ
- บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มของการรับ-โอนเงินที่ต้องระวัง!

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. Update ภาษี e-Payment หรือภาษีธุรกรรมลักษณะเฉพาะตามความหมายของสรรพากร

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้คือใคร
- บุคคลธรรมดา
- นิติบุคคล
- ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการรับ
- โอนเงิน

3. ใครคือผู้ที่ต้องนำส่งข้อมูลให้สรรพากร ข้อมูลและระยะเวลาในการนำส่งข้อมูล

4. รับ-โอน 3,000 ครั้งหรือรวมทุกบัญชี 400 ครั้ง รวมเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทพิจารณาอย่างไรพร้อม Case
ที่จะถูกและไม่ถูกตรวจสอบ - กรณีไม่เข้าเกณฑ์ต้องถูกตรวจสอบ แต่ถูกตรวจสอบจะทำอย่างไร

5. เมื่อถูกตรวจสอบจะต้องเตรียมเอกสารอะไรเพื่อพิสูจน์กับสรรพากร

6. นอกจากการรับ-โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้ว สรรพากรจะตรวจสอบได้จากข้อมูลใดเพิ่มเติมอีก

7. ผู้ค้าออนไลน์ควรเตรียมตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรตรวจสอบ

8. การทำบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจ รายงานรับ-จ่าย สรรพากรจะเชื่อหรือไม่

9. การเปิดบัญชีรับ-โอนเงินหลายบัญชีช่วยได้หรือไม่

10. การขายสินค้าไปต่างประเทศเข้าข่ายกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ เช่น การขายในอีเบย์

11. ถ้าถูกตรวจสอบจะโดนตรวจสอบย้อนหลังด้วยหรือไม่

12. ผลกระทบต่อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

13. การโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นทางการเงิน เช่น wallet เข้าข่ายหรือไม่

14. การฝากเงินสดเข้าบัญชีสรรพากรจะนับเป็นหนึ่งในจำนวนครั้งหรือไม่


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba