การจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในของธุรกิจขายสินค้า Online (หลักสูตรใหม่ 2562) **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2190

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำบัญชีและการควบคุมภายใน
ของธุรกิจขายสินค้า Online รูปแบบใหม่


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

ปัจจุบัน ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Online เป็นอุตสาหกรรมทางการเงินของธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล แต่ผู้ประกอบการรวมถึงนักบัญชีจำนวนมากยังไม่มีความเข้าใจเรื่องระบบบัญชีที่ต้อง
วางแผนและเอกสารที่ต้องจัดทำ และธุรกรรม Online ที่เกิดขึ้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐและ
ข้อกฏหมายอีกมากมาย

ดังนั้นหัวข้อการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายใน ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Online รูปแบบใหม่
จะทำให้นักบัญชี รวมทั้งผู้บริหารการทราบถึงกระบวนการเพื่อจักได้ดำเนินการอย่างถูกต้องต่อไป เพื่อลด
ความเสี่ยงและกระทำความผิดโดยไม่ทราบวิธีและแนวปฏิบัติที่แท้จริง

วิทยากรโดย ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับข้อบังคับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  (Update กฎหมาย e-payment
ประกาศใช้ 20 มีนาคม 2562)

- เกณฑ์ที่ธนาคารต้องนำส่งข้อมูลให้สรรพากร และระยะเวลาในการนำส่งข้อมูล
- รับ-โอน 3,000 ครั้งหรือรวมทุกบัญชี 400 ครั้ง รวมเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท
- กรณีศึกษาที่จะถูกและไม่ถูกตรวจสอบ
- กรณีไม่เข้าเกณฑ์แต่ต้องถูกตรวจสอบ

2. เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย การจัดตั้งแบบบุคลลธรรมดาและนิติบุคคลของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ Online

- การจัดทำบัญชีและระบบการควบคุมภายในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา
- การจัดทำบัญชีและระบบการควบคุมภายในกรณีเป็นนิติบุคคล

3. การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในของธุรกรรมการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้อง
กับหลักของสรรพากร

- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-withholding tax)
- ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice by email
- ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice /e-receipt)

4. การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Online รูปแบบใหม่
- เว็บไซต์แสดงรูป และราคาสินค้า (Catalog Website)
- เว็บไซต์เพื่อการขายสินค้า (e-Shopping)
- การขายสินค้าบนชุมชนเว็บบอร์ดโดยผู้ขายไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง (Community Web)
- เว็บไซต์เพื่อการประมูลขายสินค้า e-Auction (electronic auction)
- เว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ e-Market Place หรือ Shopping Mall
- เว็บไซต์แหล่งซื้อขายภาพถ่ายดิจิตอล Stock Photo
- การรับโฆษณาจากเว็บไซต์กูเกิ้ล Google AdSense
- การทำให้ผลการค้นหาบนกูเกิ้ลติดลำดับแรกๆ SEO หรือ Search Engine Optimization
- เว็บไซต์นายหน้าการขายสินค้าและบริการ Affiliate Marketing
- การเล่นเกมผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ Game Online
- YouTuber, Net Idol

5. การจัดทำระบบบัญชีให้สอดคล้องกับประเภทของการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบปัจจุบัน

- B2C (Business to Customer)
- B2B (Business to Business)
- C2C (Customer to Customer)
- B2G (Business to Government)
- G2C (Government to Customer)

6. การวางระบบบัญชีเพื่อความสอดคล้องกับธุรกรรมยุค Cashless ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ
ที่ผ่านช่อง

- PrompCard (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
- Internet Banking
- e-Money
- Ture Money
- EDC
- BAHTNET
- Digital Wallet
- Prompt pay
- NFC
- Others

7.กรณีศึกษาการทำธุรกิจ Online สิ่งที่นักบัญชีและผู้ประกอบการต้องวางแผนร่วมกันประเด็นสำคัญ
หน่วยงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับรายการค้าที่นักบัญชีต้องระมัดระวังเกี่ยวกับธุรกรรม Online
ที่เกิดขึ้น

- ธนาคาร
- กรมสรรพากร
- ประกันสังคม
- กระทรวงแรงงาน
- ธนาคารแห่งประเทศไทย

8. .คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba