เทคนิคการนำข้อมูลบัญชีมาใช้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รหัสหลักสูตร : 21/2386

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
เทคนิคการนำข้อมูลบัญชีมาใช้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี
(ภ.ง.ด.51) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม. บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม. บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. สิ่งที่นักบัญชีต้องทราบเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีที่ใช้ในการประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้กิจการเสียหาย
2. การเตรียมข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการประมาณการกำไรสุทธิ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี เพื่อไม่ให้ภาษีที่เกิดขึ้นมีผลต่างที่ไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากร
4. วิธีการนำข้อมูลทางบัญชีมาประมาณการเพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. การเปรียบเทียบกำไร 3-5 ปีก่อน หรือต้องนำข้อมูลทางบัญชีทั้งหมดเพื่อนำมาประกอบการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
6. รายได้-รายจ่าย ที่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลัง มีวิธีการประมาณการอย่างไรไม่ให้คลาดเคลือน โดยใช้จากตัวเลขทางบัญชี
7. การนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้อย่างไร เพื่อการวางแผนอนาคตเกี่ยวกับการประมาณการงบการเงิน
8. ข้อมูลทางบัญชีที่ผิดพลาดจะแก้ไขอย่างไร เพื่อใช้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
9. การเจาะข้อมูลทางบัญชีของเจ้าหน้าที่สรรพากรเพื่อใช้ในการประเมิน
10. ข้อมูลทางบัญชีที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของกิจการในการประมาณกำไรสุทธิ
11. ผลเสียหายของข้อมูลบัญชีที่ผิดพลาดต่อกิจการ มีผลต่อการประมาณกำไรสุทธิอย่างไร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 3 0 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba