แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

รหัสหลักสูตร : 21/2215

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น ผลกระทบและประโยชน์ที่กิจการจะได้รับจากการตั้งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2. ขอบเขตของการปฏิบัติและความหมายของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

3. ฐานภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4. การรับรู้หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในปัจจุบัน

5. รับรู้หนี้สิน-สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6. การวัดมูลค่าของหนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

7. การนำเสนอข้อมูล

8. Case Study

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba