การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในแบบครบวงจร

รหัสหลักสูตร : 21/2793

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ความหมายของการตรวจสอบภายใน

2. ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน

3. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for TheProfessional Practice of Internal Auditing)

3.1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards)

3.2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน(Performance Standards)

4. กระบวนการตรวจสอบภายใน

4.1 การวางแผนการตรวจสอบ

4.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ

4.3 การจัดทำรายงานและติดตามผล

5. วิธีการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยกำหนดเป็นRiskCriteria / Risk Factor เพื่อให้แผนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงและสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เช่น

- Impact Criteria (หลักเกณฑ์ด้านผลกระทบ)

- Likelihood Criteria (หลักเกณฑ์ของโอกาสที่จะเกิด)

- Risk Level (5 ระดับ) (ระดับความเสี่ยง)

6. Workshop เพื่อหาปัจจัยความเสี่ยง (Risk Identification) และนำไปเป็นข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการตรวจสอบของระบบงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร เช่น

- ระบบขายสด

- ระบบขายเชื่อ

- ระบบการรับ-จ่ายเงิน

- ระบบสินทรัพย์

- ระบบผลิต

- ระบบการจัดซื้อ

- ระบบบริหารเจ้าหนี้

- ระบบคลังสินค้า

- ระบบการบริหารลูกหนี้

7. การทำ Workshop ในการสร้าง Audit Program ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงของระบบงานที่ตรวจสอบแต่ละระบบเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างแท้จริงให้กับหน่วยงานที่รับการตรวจองค์กร และเน้นให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba