เทคนิคการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 51 อย่างง่ายด้วย Spreadsheet และเคล็ดลับการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี

รหัสหลักสูตร : 21/1363

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 51 อย่างง่ายด้วย Spreadsheet และ
เคล็ดลับการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.

เข้าอบรม 2 หลักสูตร จะได้รับหนังสือ "สรุป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญที่มีผลกระทบกับ
ธุรกิจปี 2562 และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง" และอาหารกลางวัน ฟรีทันที!
!
• หลักสูตรที่ 1 เทคนิคการนำข้อมูลบัญชีมาใช้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51)ฯ (21/2386)
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.15 น.
• หลักสูตรที่ 2 เเทคนิคการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 51 อย่างง่ายด้วย Spreedsheet และเคล็ดลับการประมาณ
การกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (21/1363)
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.15 น.
*หมายเหตุ* ออกใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมรชั่นอื่น

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ใครบ้างที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

2. เจาะรายการในแบบ ภ.ง.ด.51 บรรทัดต่อบรรทัด

3. จุดที่ต้องระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อให้ปลอดภัยจากการถูกประเมินของสรรพากร
• รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นและสิ้นสุดลงต้องยื่น ภ.ง.ด. 51 หรือไม่
• การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการประมาณการกำไรสุทธิ
• การยกเว้นภาษี 300,000 บาท ของนิติบุคคลกับการประมาณการ ภ.ง.ด. 51
• นิติบุคคลทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งบางส่วนและทั้งหมดต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ด้วยหรือไม่
• นิติบุคคล SMEs ที่ได้สิทธิยกเว้นภาษีจากการจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวต้องยื่น ภ.ง.ด. 51 หรือไม่

4. Spreadsheet การจัดทำประมาณการกำไรสุทธิที่เหมาะสม
• ขั้นตอนการประมาณการกำไรสุทธิด้วย Spreadsheet
• โปรแกรมจะคำนวณ และแสดงผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ
• เทียบผลประกอบการกำไรสุทธิ
• การประมาณการกำไรสุทธิที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด (กรณีที่ประมาณการกำไรสุทธิขาดเกินไปร้อยละ 25 และต้อง
รับผิดเสียเงินเพิ่ม)

5. อัตราภาษีที่ออกใหม่มีผลอย่างไรกับการยื่น ภ.ง.ด.51 หรือไม่

6. การจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีเล่มเดียวจะได้รับยกเว้นการตรวจสอบ ภ.ง.ด.51 ด้วยหรือไม่

7. Case Studies ที่เกิดขึ้นของธุรกิจที่ทำให้การประมาณการ ภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25
• มีการลดอัตราภาษี -ภัยพิบัติ -จัดแคมเปญพิเศษ ลด แลก แจก แถม
• ได้รับเงินปันผล -ขายทรัพย์สินของกิจการ -เจ้าหนี้ยกหนี้ให้
• ยอดขายที่เกินความคาดหมายกว่าที่ประมาณการไว้

8. เคล็ดลับการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีเพื่อไม่ให้เสียเงินเพิ่ม

9. การวางแผนภาษีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายในครึ่งปีหลังเพื่อไม่ให้ประมาณการกลางปีผิดพลาด
คลาดเคลื่อนเกิน25% ของกำไรสุทธิทั้งปี

10. “เหตุอันสมควร”ที่ต้องรู้เมื่อมีการประมาณการคลาดเคลื่อน พร้อมเตรียมให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่

11. การประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีของธุรกิจ BOI

12. ธุรกิจ SMEs ถ้ายื่น ภ.ง.ด.51 เสียภาษีในอัตรา SMEs ไปแล้ว ภายหลังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้
สิทธิจะต้องเสียเงินเพิ่มหรือไม่ อย่างไร

• ยื่นเพิ่มเติม
• รอให้สรรพากรประเมิน
• รอยื่นปรับปรุงในแบบ ภ.ง.ด. 50

13. กรณีประมาณการกำไรสุทธิต่ำเกินกว่า 25% จะมีทางแก้ไขอย่างไร

14. กรณีบริษัทต่างประเทศมีตัวแทนเข้ามาทำงานในไทย (PE) ต้องยื่นภ.ง.ด. 51 ด้วยหรือไม่

15. ความรับผิดเมื่อมีการประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่า 25%

16. การเขียนแจง “เหตุอันสมควร” ถ้าถูกสรรพากรตรวจสอบ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 3 0 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba