การใช้ Excel สำหรับบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าและต้นทุนโรงงาน (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/5135

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การใช้ Excel สำหรับบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าและต้นทุนโรงงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย


หัวข้อสัมมนา

1.การบัญชีต้นทุนและการคำนวณต้นทุนการผลิต(1 ชม)
1.1 องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต
1.2 วิธีการคำนวณต้นทุนการผลิต
1.3 ระบบบัญชีการผลิต
1.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

2. การคำนวณต้นทุนการผลิตด้วยโปรแกรม Excel (1 ชม)
2.1 แนวคิดการออกแบบแผ่นงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลต้นทุนการผลิต
2.2 การใช้ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการสร้างโมเดลการคำนวณ
2.3 การใช้เครื่องมือในการสร้างรายงานต่างๆ

3. การออกแบบแผ่นงานและการจัดเก็บข้อมูล (2 ชม)
3.1 การวางแผนการผลิต (Production plan)
3.2 รายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Bill of materials)
3.3 ขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน (Operations lists)
3.4 รายงานแรงงานทางตรงที่ใช้ในกระบวนการผลิต
3.5 การจัดเก็บข้อมูลหน่วยที่ผลิตเสร็จ

4. การจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิต (1 ชม)
4.1 ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่ผลิต
4.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
4.3 วิธีการจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
4.4 การกำหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์

5. การสรุปข้อมูลต้นทุนการผลิตรายผลิตภัณฑ์ (1 ชม)
5.1 การกำหนดสูตรต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
5.2 การคำนวณต้นทุนการผลิต
5.3 การปรับปรุงต้นทุนการผลิตตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน

6. การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตด้วย Pivot Table

7. การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (ต้นทุนผันแปร, ต้นทุนคงที่)


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba