กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 15)

รหัสหลักสูตร : 21/3442

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 15)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

11  ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงานสิทธิประโยชน์
ประเด็นที่ 1 อัตราดอกเบี้ย กรณีนายจ้างผิดนัดการจ่ายเงิน อัตราใหม่ !!
ประเด็นที่ 2 กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่
ประเด็นที่ 3 การกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน กรณีค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ประเด็นที่ 4 ลูกจ้างสามารถลากิจธุระจำเป็นได้กี่วันต่อปี
ประเด็นที่ 5 เพิ่มจำนวนวันลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ ลาก่อนคลอดและจะได้รับค่าจ้างอย่างไร?
ประเด็นที่ 6 “งานที่มีค่าเท่าเทียมกัน” การให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างหญิงชายมีหลักเกณฑ์อย่างไร?
ประเด็นที่ 7 การกำหนดเวลาจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และเงินอื่นๆ
ประเด็นที่ 8 การกำหนดการจ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว
ประเด็นที่ 9 ค่าชดเชยใหม่...กรณีเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างอยู่นาน เป็น 6 อัตรา
ประเด็นที่ 10 ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการ
ประเด็นที่ 11 การยกเลิกหนังสือเตือนกรณีนายจ้างไม่ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

ด่วน!! พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 บังคับใช้ 5 พฤษภาคม 2562
1. ประเด็นอัตราค่าชดเชย อัตราใหม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
• เพิ่มจาก 5 อัตรา เป็น 6 อัตรา มีรายละเอียดอย่างไร? ลูกจ้างจะได้รับในกรณีใดบ้าง?
2. ประเด็นอัตราดอกเบี้ย กรณีนายจ้างผิดนัดการจ่ายเงิน จะต้องจ่ายในอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่
3. ประเด็นนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล ควบรวมกิจการ
• จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่
• กรณีพ่อยกบริษัทให้ลูกบริหาร จะต้องได้รับการยินยอมหรือไม่
• กรณีลูกจ้างไม่ยินยอม ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายฉบับใหม่หรือไม่
4. ประเด็นการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน กรณีค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
5. ประเด็นลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น
• ลูกจ้างสามารถลากิจธุระจำเป็นได้กี่วันต่อปี นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างหรือไม่
6. ประเด็นวันลาลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด
• เพิ่มจำนวนวันลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด ได้กี่วัน จะต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร?
• จะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างอย่างไร? จำนวนวันที่เพิ่ม มาได้อย่างไร?
7. ประเด็นกำหนดเวลาจ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว การย้ายสถานประกอบการ
• อัตราค่าจ้างที่นายจ้างจะต้องให้แก่ลูกจ้าง อัตราร้อยละเท่าไหร่
8. ประเด็นกรณีการย้ายสถานประกอบการ ของนายจ้าง
• กรณีไม่ย้ายตาม จะได้รับค่าชดเชยหรือไม่
• การย้ายสถานประกอบการ มีกรณีใดบ้าง
9. ประเด็นการกำหนดเวลาจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินอื่นๆ
• ค่าตอบแทนคืออะไร? จะต้องจ่ายอย่างไร?
• กรณีอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตราเท่าไหร่? เมื่อลูกจ้างฟ้องร้อง
10.ประเด็นสิทธิเท่าเทียมระหว่างชายหญิง
• “งานที่มีค่าเท่าเทียม” กันของลูกจ้างชายและหญิง มีลักษณะอย่างไร?
• สิทธิใดบ้าง? ที่นายจ้างจะต้องทราบ
11.ประเด็นการยกเลิกหนังสือเตือนกรณีนายจ้างไม่ยื่นแบบแสดงสภพาการจ้างและสภาพการทำงาน
กฎหมายคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
12. ประเด็นการเกษียณอายุ จะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง และอัตราค่าชดเชยฉบับใหม่
13. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ที่นายจ้างและฝ่าย HR ต้องทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้
14. ประเด็นปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลกระทบกับกฎหมายฉบับใหม่
15. การจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและวิธีคำนวณที่ถูกต้อง

Update…คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน HR และเกิดการฟ้องร้องทางด้านคดี

ถาม-ตอบ ปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 16)
กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 17)
กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 18)
กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 19)
กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 20)
กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 21)
กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (รุ่นที่ 22)
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba