การกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30,ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

รหัสหลักสูตร : 21/1793

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30,ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

 • ระวัง!! ถ้าคุณถูกขอให้เพิ่มยอดขาย
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
 • ผลกระทบจากการส่งเสริมการขาย
 • รายได้จากการขายภายในประเทศ / นอกประเทศ
 • บริจาคไม่ดี อาจต้องเสียภาษีเพิ่ม

หัวข้อสัมมนา

 1. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ของนิติบุคคล
 2. หลักเกณฑ์การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 3. ความแตกต่างของการรับรู้รายได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ซื้อมาขายไป
  • ขายส่งออก, EPZ, เขตนิคมอุตสาหกรรม
  • ฝากขาย, ตั้งตัวแทนเพื่อขาย
  • กรณีมีสัญญาตั้งตัวแทน กับไม่มีสัญญาตั้งตัวแทน
  • กรณีพิเศษประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. การรับรู้รายได้การส่งออกและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มยึดตาม Invoice ได้หรือไม่
  • อย่างไรจึงจะถือว่าส่งออก VAT 0% ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 5. กรณีมีการลดหนี้ จะรับรู้รายได้รายจ่ายอย่างไร และ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
 6. บริจาคสินค้า แจกสินค้าตัวอย่าง นำสินค้าเก่ามาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใหม่จะใช้ราคาใดในการรับรู้รายได้ และเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีภาระภาษีในการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 7. เจาะประเด็นการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ค่าความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าปรับ ดอกเบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยจากการส่งสินค้าล่าช้า มีเงื่อนไขอย่างไร ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่
 8. การนำสินค้าไปใช้ที่สาขา, โชว์รูม, โรงงานจะถือเป็นการขายและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไร
 9. วิธีการจัดการกับทรัพย์สินและสินค้าเก่าล้าสมัย ตกรุ่น มีตำหนิ โดยไม่ต้องเสียภาษี
  • หลักเกณฑ์ที่สรรพากรยอมรับ
  • วิธีการและเอกสารที่นักบัญชีต้องจัดทำ
 10. การบริจาคกับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคอย่างไรให้ได้ 2 เท่า บริจาคอย่างไรไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้อควรระวังในการบริจาค
  • เอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิงในการบริจาค
 11. เจาะลึกภาระภาษีดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร
  • การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษี
  • บัญชีลงว่าจ่ายดอกเบี้ยเงินปันผล แต่ทำไมสรรพากรให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 12. รายได้ตาม ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 กรณีที่ต้องมีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
  • การทำ Sales Promotion ที่ไม่ได้รับการยกเว้น
  • การลด แลก แจก แถม ที่สรรพากรยอมรับ
 13. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 14. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 ปัญหาที่นักบัญชี ต้องระวัง
 15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba