เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาภาษีอากรที่นักบัญชีต้องพบจากการปฏิบัติงานจริง (หลักสูตรใหม่2562) จ.พระนครศรีอยุธยา

รหัสหลักสูตร : 24/4519

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,926 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,461 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ส่วนสำคัญของภาษีอากรที่นักบัญชีต้องทราบและต้องระมัดระวัง
2. สาเหตุสำคัญที่กิจการมักถูกเรียกตรวจสอบ
3. รายงานที่สำคัญ ที่กิจการควรจัดทำรายงานภาษีอากรที่จำเป็นเพื่อลดข้อโต้แย้ง
4. รายการสำคัญในงบการเงินของกิจการสะท้อนความผิดอะไรบ้างที่ทำให้ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
5. ปัญหาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกิจการใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด มีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และวิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง 6. รายได้หลักกับรายได้อื่นประเด็นความผิดพลาดที่มักถูกประเมิน
7. ปัญหาการรับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จะต้องระมัดระวังประเด็นใดบ้าง
8. ประเด็นของรายได้อะไรบ้างที่กิจการบันทึกไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากร
9. ประเด็นรายจ่ายที่กิจการที่เสียภาษีอากรผิดพลาดและถูกประเมิน
10. ประเด็นรายจ่ายที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด และกิจการมักหลงลืมบวกกลับ
11. การบวกกลับอย่างไรให้ถูกต้องครบถ้วน และลดการถูกประเมิน
12. การใช้สิทธิประโยชน์รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน ประเด็นที่มักถูกประเมิน
13. เทคนิคการกระทบยอด ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 เพื่อลดข้อโต้แย้งของสรรพากร
14. กฎเหล็กในการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่กิจการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
15. ประเด็นร้อนที่กิจการมักหักที่จ่ายไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
16. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
27/2 ม.11 ถ.โรจนะ ต.กระมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
035 244-333
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba