บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (ภาคปฏิบัติ)

รหัสหลักสูตร : 21/3447

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบการ (ภาคปฏิบัติ)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะสวัสดิการในสถานประกอบการ

2. บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการ : ภาคปฏิบัติจริง

3. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร / ฝ่ายบุคคล ต่อคณะกรรมการ สวัสดิการในสถานประกอบการ

4. ตัวอย่าง : “สวัสดิการที่ต้องช่วยกันดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม”

5. ตัวอย่าง : การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและเหมาะสมกับนายจ้างและลูกจ้าง

6. ลักษณะของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้น

7. ตัวอย่าง : กิจกรรมดูแลทุกข์ บำรุงสุข ของพนักงานที่นายจ้างลูกจ้างควรทำต่อกัน

8. วิธีการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในองค์กร

9. จริยธรรม ข้อควรทำ-ไม่ควรทำ ของคณะกรรมการสวัสดิการ

กำหนดการอบรม


วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562


เวลา 09.00-16.00 น.


โรงแรมดุสิตปริ้นเซส
ถ.ศรีนครินทร์(ติดศูนย์การค้าซีคอนสแควร์)
อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท


บุคคลทั่วไป
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba