ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม **เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3458

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจ้าง
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ, อาจารย์ปรานี สุขศรี

หัวข้อสัมมนา

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1. Update! พระราชบัญญัติกฎหมายแรงงานฉบับที่ 7 บังคับใช้วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่เกี่ยวกับกรณีสิ้นสุดการจ้าง 
• อัตราดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด (Interest during default)
• กรณีการเปลี่ยนตัวนายจ้าง (Transfer of employer)
• สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (Payment in Lieu of Notice)
• เงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราว (Payment during suspension of business)
• อัตราค่าชดเชย (Severance Pay) ใหม่!! สำหรับลูกจ้างอยู่นาน
2. การสิ้นสุดการจ้าง กรณีต่างๆ และการเลิกจ้างแต่ละประเภท ตามกฎหมายแรงงาน ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้
• การลาออก ไล่ออก ปลดออก
• การเลิกจ้างกรณีเกษียณอายุ
• การเลิกจ้างกรณีไม่ผ่านทดลองงาน
• การเลิกจ้างประเภทความผิดร้ายแรง และ “ไม่ใช่”ความผิดร้ายแรง
• การเลิกจ้างกรณีย้ายสถานประกอบการ ปิดกิจการ ควบรวมกิจการ โอนมรดก
• การเลิกจ้างเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้าง
• การเลิกจ้างกรณีเลิกจ้าง
3. ลูกจ้างจะได้รับเงินประเภทใดบ้าง? กรณีสิ้นสุดการจ้างแต่ละประเภท
4. เทคนิคการคำนวณเงินที่จะต้องจ่ายให้กับลูกจ้าง ที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

กฎหมายประกันสังคม
5. เทคนิคการคำนวณเงินที่จะต้องจ่ายให้กับลูกจ้าง ที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
• ความหมาย ลูกจ้างเกษียณอายุ
• เงื่อนไขการเกิดสิทธิรับเงินชราภาพ
• การคุ้มครองเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่
• ฐานค่าจ้างขั้นต่ำและสูงสุดเท่าไหร่?
6. กรณีนายจ้าง “ค้างจ่ายเงินสมทบ” ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ ของประกันสังคมหรือไม่อย่างไร?
7. ลูกจ้างเกษียณอายุกรณีชราภาพ จะได้รับอะไรบ้าง จากกองทุนประกันสังคม และจะต้องปฏิบัติอย่างไร? เพื่อให้
ได้ผลประโยชน์สูงสุด
• เงินเกษียณประกันสังคมคำนวณอย่างไร? เบิกได้อย่างไร?
• การนับระยะเวลาคำนวณเงิน “บำนาญชราภาพ”
• วิธีการเพิ่มฐานเงินเดือนในการคำนวณเงินบำนาญชราภาพ
8. เทคนิคทางเลือก (ข้อดี – ข้อเสีย) หลังเกษียณ กรณีส่งต่อประกันสังคม
• กรณีส่งต่อประกันสังคม ไม่รับบำนาญชราภาพ
• กรณีรับบำนาญ แล้วมาใช้สิทธิประกันบัตรทอง
• กรณีรับบำเน็จชราภาพ
9. วิธีการคำนวณเงินเกษียณอายุในกรณีต่างๆ ที่ผู้ประกันตนควรรู้
10. 3 ทางเลือกสำหรับผู้เกษียณอายุกรณีชราภาพ ควรพิจารณาอย่างไร? และวิธีการคำนวณ
11. สำหรับผู้ประกันตนที่ออกจากงาน และลาออกประกันสังคม
12. ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการเพื่อติดต่อประกันสังคม ในกรณีต่างๆ
13. “ทายาท” ของผู้ประกันตน ในกรณีขอรับบำเหน็จ และบำนาญ พิจารณาอย่างไร?
14. แนวคิดเรื่องการกำหนดอายุเกษียณขั้นต่ำที่อายุ 60 ปีของหน่วยงานเอกชน เพื่อลดภาระในการจ่ายเงินบำนาญ
ชราภาพอีกทั้งยังมีเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคมเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบัน


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ปรานี สุขศรี

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba