รวมประเด็นปัญหากฎหมายประกันสังคม พร้อมแนวทางแก้ไข*** เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3456

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

รวมประเด็นปัญหากฎหมายประกันสังคม
พร้อมแนวทางแก้ไข
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์รำไพ โกมารทัต

หัวข้อสัมมนา

Update... สิทธิประโยชน์ประกันสังคม สำหรับใช้ในปี 2561

1. ประเด็นปัญหาการขึ้นทะเบียน และส่งเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม

  - กรณีลูกจ้างประเภททดลองงาน 3 เดือน ลูกจ้างชั่วคราว รายวันหรือรายชั่วโมง กฎหมายบังคับให้ต้องส่งเงินสมทบ หรือไม่
  - อะไรคือค่าจ้าง? ฐานค่าจ้างที่ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณเงิน สมทบเท่าไหร่ มีอะไรบ้าง
  - กรณีนายจ้างหักเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้าง แต่ไม่ได้ นำส่งให้กับประกันสังคม ลูกจ้างจะต้องทำอย่างไร เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
  - กรณีผู้ประกันตน อายุครบ 55 ปีแล้ว จะต้องนำส่งเงิน สมทบต่อไปหรือไม่ และจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
  - กรณีนำส่งเงินสมทบส่งเงินไม่ครบ ส่งช้ากว่ากำหนด จะต้อง จ่ายเงินเพิ่ม คิดอัตราร้อยละเท่าใด และเริ่มนับวันใด?
  - ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงหมดสิทธิการเป็น ผู้ประกันตน ฯลฯ

2. ประเด็น กรณีเจ็บป่วย และกรณีทุพพลภาพ

  - โรคอะไรบ้าง? ที่กองทุนประกันสังคมไม่คุ้มครอง (ยกตัวอย่างของโรคต่างๆ)
  - กรณีผู้ประกันตนทำงาน มีบัตรรับรองสิทธิฯ ที่กรุงเทพฯ แต่ย้ายที่อยู่
  - กรณีการใช้สิทธิบริการทางการแพทย์ ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล ตามบัตรรับรองสิทธิหรือเครือข่าย มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
  - กรณีจงใจฆ่าตัวตาย ทำให้เจ็บป่วย ทุพพลภาพ สามารถใช้ สิทธิประกันสังคมหรือไม่ ทุพพลภาพ จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพจ่ายอย่างไรคำนวณจากไหน
  - การรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพ เมื่อเป็นผู้ ทุพพลภาพต้องดำเนินการอย่างไร ฯลฯ

3.ประเด็น กรณีคลอดบุตร และกรณีสงเคราะห์บุตร

  - กรณีคลอดบุตรอายุครรภ์กี่สัปดาห์ จะได้รับสิทธิเบิกค่า คลอดบุตร และเมื่อได้รับสิทธิหากต่อมาแท้งบุตร หรือบุตรเสียชีวิต จะได้รับสิทธิอีกหรือไม่
  - ผู้ประกันตนชาย มีสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร อย่างไรบ้าง?
  - กรณีฝากครรภ์และคลอดบุตร สามารถเข้ารับบริการที่โรง พยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้หรือไม่

4. ประเด็นกรณีเสียชีวิต

  - สิทธิที่ได้รับกรณีตาย จะต้องจ่ายเงินสมทบกี่เดือนจึงใช้สิทธิ กรณีเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานได้ และสิทธิที่ได้รับมี อะไรบ้าง?
  - กรณีประเด็นปัญหา ผู้จัดการศพ หรือ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า ทำศพ พิจารณาอย่างไร? จะใช้หลักฐานอะไร? กรณีทั้งที่ มีและไม่มี สามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตร
  - ผู้ประกันตนเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพจากกองทุนเงินทดแทน แล้ว ได้รับค่าชดเชยจากกองทุนประกันสังคมอีกหรือไม่
  - กรณีประเด็นปัญหา HOT ผู้ประกันตนเสียชีวิตและไม่มี ทายาท มีผลทำให้เงินบำเหน็จชราภาพตกเป็นของกองทุน จริงหรือไม่ และจะต้องดำเนินการอย่างไร? เพื่อไม่ต้องตก เป็นของกองทุน ฯลฯ

5. ประเด็นกรณีชราภาพ(Probation)

  - กรณีรับบำเหน็จและบำนาญชราภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับ เมื่อใด และจะต้องส่งเงินสมทบเป็นเวลาเท่าไหร่
  - ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบหรือส่งเงินสมทบเว้นช่วงไม่ ติดต่อกัน กรณีนี้จะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญ และ มีเงื่อนไขก่อให้เกิดสิทธิ
  - กรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิและได้รับเงินบำเหน็จชราภาพไป แล้ว ต่อมาได้กลับเข้าทำงานใหม่จะสามารถรับสิทธิ ประโยชน์ใดบ้าง?
  - หลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอรับสิทธิบำเหน็จบำนาญ ชราภาพ
  - กรณีชาวต่างด้าวที่ได้รับสิทธิกรณีชราภาพ จะได้รับสิทธิ อย่างไร? กรณีชราภาพที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ฯลฯ

6. ประเด็นกรณีว่างงาน

  - ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วกี่เดือน จึงจะใช้สิทธิ ประโยชน์กรณีว่างงานได้
  - การขึ้นทะเบียนว่างงาน ต้องไปขึ้นทะเบียนภายในกี่วัน และจะต้องขึ้นที่ใด? และจะต้องใช้เอกสารในการยื่นเรื่อง ของรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอะไรบ้าง?
  - ผู้ประกันตนว่างงานจะต้องไปติดต่อขอรับเงินทดแทนกรณี ว่างงานที่ใด
  - กรณีถูกเลิกจ้างและกรณีลาออก จะได้รับสิทธิกรณีว่าง งานแตกต่างกันอย่างไร ฯลฯ
กำหนดการอบรม


วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้
อาคารจัสมินซิตี้ (รถไฟฟ้า BTS สถานีิอโศก/รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิท)
อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,000 + VAT 210 = 3,210 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์รำไพ โกมารทัต

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba