หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และสรุปประเด็นปัญหา การขอรับและสิทธิประโยชน์การฝึกอบรม

รหัสหลักสูตร : 21/3426

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และสรุปประเด็นปัญหา
การขอรับและสิทธิประโยชน์การฝึกอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

หลักสูตรนี้...ทำให้ท่านผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
● หลักเกณฑ์ และรายละเอียดสำคัญของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
● ขั้นตอน วิธีการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
● หลักเกณฑ์วิธีการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม และวิธีการคำนวณที่ถูกต้อง
● วิธีการนำรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไปยกเว้นภาษีเงินได้
● ประเด็นปัญหาต่างๆ ในการยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
● ประเด็นปัญหา เกี่ยวกับการยื่น E-Service สำหรับขอสิทธิประโยชน์

 

วิทยากรโดย อาจารย์อุไรวรรณ หันตรา

หัวข้อสัมมนา

1. การฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เป็นอย่างไร?
- การขึ้นทะเบียนจะต้องมีกำหนดระยะเวลาอย่างไร?
- สถานที่ : หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน"
- การฝึกเตรียมเข้าทำงาน
- การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
- การเปลี่ยนสาขาอาชีพ
3. หลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิและประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด
- หลักสูตรใดบ้าง? ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- ระยะเวลาในการยื่นรับรองหลักสูตร ในแต่ละปี
- การขอรับสิทธิและประโยชน์จะต้องใช้เอกสารใด? ประกอบบ้าง
4. สิทธิและประโยชน์ที่ผู้ดำเนินการฝึกจะได้รับ
- รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม นำไปยกเว้นภาษีเงินได้ได้อย่างไร?
- ได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง? จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- สิทธิการยกเว้นอากรขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ
5. วิธีการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากการอบรม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ต้องทำอย่างไร?
6. หลักเกณฑ์วิธีการประเมินเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม
7. ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
8. ประเด็นปัญหา เกี่ยวกับการยื่น E-Service สำหรับขอสิทธิประโยชน์


กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้

อาคารจัสมินซิตี้(รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก/รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์อุไรวรรณ หันตรา

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba