โครงการอบรมพิเศษ Tax Management Strategies รุ่น 44

รหัสหลักสูตร : 21/8203

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 39,590 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 41,730 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการอบรมพิเศษ Tax Management Strategies รุ่น 44

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 38.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 38.30 ชม.

 

การทำธุรกิจในปัจจุบันต้องรับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านการตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ
แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวังมากเป็นพิเศษคือเรื่องของ “ภาษีอากร” เพราะถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของ
กฎหมายภาษีก็อาจจะทำให้เสียภาษีไม่ถูกต้อง ถูกปรับและอาจทำให้ถึงขั้น “ล้มละลาย” ได้
หลักสูตร Tax Management Strategies เป็นหลักสูตรที่ได้รวบรวมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรที่สำคัญ โดย
รวบรวมเนื้อหาไว้อย่างเข้มข้นเหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ นักบริหาร นักบัญชี นักกฎหมาย ที่ปรึกษาและผู้ที่อยู่ใน
วงการภาษีอากรทุกฝ่ายโดยการอบรมโครงการนี้จะเน้นเนื้อหาทางกฎหมายตามประมวลรัษฎากรทั้งระบบ เช่น
ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการนี้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมืออาชีพ…จากการถ่ายทอดของ
วิทยากรระดับประเทศ

 

พิเศษ!! ชำระค่าสัมมนาภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รับ Tablet Lenovo Tab4 ฟรีทันที!

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง อาจารย์ถนอม เกตุเอม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

• นักบริหารภาษียุคใหม่ (Modern Management & Tax)

• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Incomr Tax)

• ภาษีีหัก ณ ที่จ่าย (Withholdding Tax)

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

• อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement)

• การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)

• ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)

• อากรแสตมป์ (Stamp Duty)

• การวางแผนภาษี (Tax Planning)

• การตรวจสอบภาษี (Tax Audit)

• ฝึกปฏิบัติ (Workshop)นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 38.30 0 0 0 38.30

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิช
อาจารย์ถนอม เกตุเอม
อาจารย์เสริมศักดิ์ มัยญะกิต
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
ดร.วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba