หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก การเรียกอากรศุลกากร คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/8624

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก การเรียกอากรศุลกากร คลังสินค้า
ทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการนำของเข้า ส่งของออก

2. อายุความในการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ

3. หลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ

4. การกักของ ขายทอดตลาด และการริบทรัพย์สิน

5. หลักเกณฑ์ในการขอคืนอากร

6. สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่

7. หลักเกณฑ์การดำเนินการในคลังสินค้าทัณฑ์บนในเรื่องดังต่อไปนี้

- ต้องเสียอากรอย่างไร
- แสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
- ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน

8. การคำนวณเงินอากรสำหรับของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศการนำ
ของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

- ต้องเสียอากรอย่างไร
- ขั้นตอนและวิธีการนำของออก
- อัตราศุลกากรจะใช้อัตราเมื่อใด
- กรณีนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น
- กรณีนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าไปยังเขตปลอดอากร
- การนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายให้กับกิจการ BOI

9. การคำนวณเงินอากร กรณีของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนสูญหายหรือถูกทำลาย

10. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการของคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

12. การนำของเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

13. การนำเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับ
เครื่องจักรเพื่อใช้ทำการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba