วิธีและข้อควรระวังจากปัญหาภาษีซื้อและการเฉลี่ยภาษีซื้อ Workshop

รหัสหลักสูตร : 21/1168

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

วิธีและข้อควรระวังจากปัญหาภาษีซื้อและการเฉลี่ยภาษีซื้อ Workshop

 • Workshop จากตัวอย‹างจริง
 • เคลียร์ทุกประเด็นปัญหาการตรวจสอบการเฉลี่ยภาษีซื้อของสรรพากร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. จุดความรับผิดและฐานในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. รายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. ภาษีซื้อที่ขอคืนได้และขอคืนไม่ได้
 • การเครดิตภาษีซื้อที่ขอคืนได้
6. กิจการใดบ้างที่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

7. วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อที่นักบัญชีไม่ควรพลาด
 • การเฉลี่ยภาษีซื้อตามสัดส่วนของรายได้
 • การเฉลี่ยภาษีซื้อแบบ 90:10 - การเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร
 • ปีที่ผ่านมามีรายได้ในกิจการ Non VAT เกินกว่า 90% โดยบริษัทเลือกนำภาษีซื้อไปลงเป็นต้นทุนแต่ปีต่อมาบริษัทมีรายได้ Non VAT น้อยกว่า 90% บริษัทต้องเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่
8. ปัญหาในกรณีที่เปิดกิจการระหว่างปีจะเริ่มเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อใด
 • เปิดกิจการได้เพียง 5 เดือน ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่ - กิจการมีทั้ง VAT 7% และ VAT 0% ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT อยู่แล้วต่อมาประกอบกิจการ Non VAT เพิ่มในระหว่างปีเมื่อเกิดภาษีซื้อที่ใช้ร่วมกันจะต้องเฉลี่ยภาษีซื้อทันทีเลยหรือไม่
9. ความสำคัญของ “ปีที่เริ่มมีรายได้” กับการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการ

10. ปีแรกที่เริ่มประกอบกิจการภาษีซื้อที่ได้มาจากการเฉลี่ยภาษีซื้อนั้นต้องทำอย่างไร

11. ทำไมภาษีซื้อที่ยอมให้ขอคืนในปีที่เริ่มประกอบกิจการให้ใช้เพียงกึ่งหนึ่งของภาษีซื้อที่มีสิทธิขอคืน

12. วิธีการปรับปรุงภาษีซื้อของปีที่เริ่มมีรายได้

13. การเลือกที่จะไม่ปรับปรุงภาษีซื้อมีข้อดี-ข้อเสียหรือไม่อย่างไร

14. ฐานรายได้ในการเฉลี่ยภาษีซื้อ
 • รายได้ที่ต้องเสีย VAT - รายได้ Non VAT
 • มูลค่าของฐานภาษีของกิจการที่ได้รับยกเว้น
 • รายรับของกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและได้รับยกเว้นต้องนำมาเป็นฐานในการเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่
 • กรณีการให้ใช้ที่ดินโดยไม่คิดค่าเช่า จะถือว่าเป็นการให้เช่าและต้องตีเป็นรายได้เพื่อนำมาเฉลี่ยภาษีซื้อด้วยหรือไม่
15. รายได้ที่ไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการเฉลี่ยภาษีซื้อมีรายได้จากอะไรบ้าง

16. ผู้ประกอบกิจการทั้งในและต่างประเทศ รายได้จากต่างประเทศต้องนำมาเป็นฐานในการเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่

17. ปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร
 • ธุรกิจที่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร
 • ก่อนสร้างอาคารกิจการต้องยื่นเอกสารใดบ้างให้สรรพากร
18. กรณีที่เฉลี่ยภาษีซื้อผิดจะต้องทำอย่างไร และต้องยื่นปรับปรุงหรือไม่

19.เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อผิดพลาด

20.ปัญหาการบันทึกบัญชีรายได้ และการเฉลี่ยภาษีซื้อ

21.Workshop วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 • การเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร
 • การเฉลี่ยภาษีซื้อจากรายได้
 • การเฉลี่ยภาษีซื้อ 90:10
 • วิธีการปรับปรุงภาษีซื้อให้ตรงกับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจริง
22. คุณธรรม จริยธรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba