การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายในงานการเงินและแคชเชียร์

รหัสหลักสูตร : 21/2726

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ภาพรวมหน้าที่ของฝ่าย/แผนกการเงิน

2. หน้าที่ของแผนกการเงินของบริษัทมหาชนกับบริษัทขนาดเล็กแตกต่างกันอย่างไร

3. หัวใจและการควบคุมภายในของแผนกการเงินของแต่ละธุรกิจพิจารณาอย่างไร

4. ปัญหาสำคัญที่มักพบในแผนกการเงินและระบบงานการเงินและแคชเชียร์

5. การทำงานเชิงรุกของแผนกการเงินในยุคปัจจุบัน

6. ความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญมีประเด็นอะไรบ้าง

7. การทุจริตทางการเงินที่สำคัญ และการป้องกันการทุจริตที่ดีควรทำอย่างไร

8. การปฏิบัติงานการเงิน (Operation of finance)และการควบคุมภายในอย่างไร

9. คุณสมบัติของและความผิดชอบของการเงินและแคชเชียร์คืออะไร

10. ระบบงานระบบเอกสารและการควบคุมภายในของงานการเงินเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินให้สอดคล้องและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร

11. จุดสำคัญในการออกหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

12. รูปแบบของการรับเงินและการควบคุมภายในที่สำคัญ

- การรับเงินจากการขายเงินสด

- การรับเงินจากการขายเงินผ่อน

- การรับชำระเงินทางไปรษณีย์

- การรับชำระเงินโดยผ่านทางพนักงานเก็บเงิน

- การรับชำระเงินสดโดยลูกค้ามาชำระเอง

- การรับชำระเงินโดยลูกค้าโอนเงินผ่านธนาคาร

- การรับชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิตการรับชำระเงินโดยผ่านระบบ Online ทางอินเตอร์เน็ต

- การรับชำระเงินด้วย QR Code

- การรับชำระเงินโดยเช็คประเภทต่างๆ

13. การควบคุบภายในการจ่ายเงินเพื่อป้องกันการทุจริต จ่ายผิด จ่ายไม่ตรง

14. รูปแบบของการจ่ายเงินที่รัดกุมและปลอดภัยสำหรับกิจการ

- วิธีการ

- ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ใครคือคนที่ต้องถือเงิน

15. การทวงถามหนี้กับลูกค้าให้ได้ผล และไม่เสียลูกค้า

16. ปัญหาและอุปสรรคของงานการเงินและแคชเชียร์ที่ควรรู้และเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

17. ความสำคัญในการจัดทำกระทบยอดบัญชีธนาคาร

18. สาระสำคัญในการจัดทำคู่มือการทำงานของการเงินและแคชเชียร์

19. กรณีศึกษาปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและแคชเชียร์

20. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba