เตรียมความพร้อมปรับระบบบัญชีและมาตรฐาน NPAEs สำหรับการตรวจสอบบัญชีชุดเดียว **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 23/4120/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายและความสำคัญของระบบบัญชี

2. สิ่งสำคัญที่ผู้บริหารและผู้ทำบัญชีต้องทราบและปรับตัวในเรื่องระบบบัญชี

3. มาตรการที่สำคัญของการจัดทำบัญชีเล่มเดียว

4. กิจการใดบ้างและลักษณะใดบ้างที่มีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบ พร้อมกรณีศึกษาลักษณะที่มีความเสี่ยง

5. มาตรการปรับปรุง NPAEs เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการถูกตรวจสอบ เช่น

5.1 มาตรการในด้านรายได้ และค่าใช้จ่าย

5.2 มาตรการด้านสินทรัพย์ และการคิดค่าเสื่อมราคา ฯลฯ

6. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ บัญชี 2543

7. กรรมการหรือผู้บริหารต้องรับชอบอย่างไรตาม พรบ บัญชี 2543

8. ข้อพิจารณา กำหนดวันที่จัดทำบัญชี ที่สำคัญระหว่างการจัดทำบัญชีและประมวลรัษฎากร

9. ข้อพิจารณาด้าน ทป.1/2528 และเงื่อนไขการรับรู้รายได้

10. เอกสารประกอบตามกฏหมายบัญชีและภาษีอากรมีมีผลกระทบต่อการเสียภาษีอากร

11. ข้อพิจารณาทางบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน

12. การพิจารณาในเรื่องค่าซ่อมแซมที่สำคัญว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย

13. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba