การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานใหม่ (TFRS 15) เเละการเปลี่ยนเเปลงชุดมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญที่มีผลกระทบสำหรับกิจการ PAEs เเละ NPAEs (สัมมนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัมมนาฟรี)

รหัสหลักสูตร : 001/2562 (member ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 321 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 749 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

สัมมนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัมมนาฟรี !

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเเรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ (จ.นครราชสีมา)

โทรศัพท์สำรองที่นั่ง : 02-555-0701 (อัตโนมัติ)

สิ่งที่สมาชิกต้องนำมาในวันสัมมนาพิเศษ

1. บัตรสมาชิก

2. บัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ

3. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีท่านที่นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี)

***การเข้าสัมมนาต้องมีบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษฟรีเท่านั้น หากไม่นำบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษฟรีมาต้องชำระเงินทุกกรณี***


หัวข้ออบรม

1. มาตรฐาน TFRS 15 และส่งผลกระทบต่อการจัดทำบัญชี ในปี 2562 สำหรับ NPAE

2. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ล่าสุด ร่าง TFRS 16 สัญญาเช่า ,TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน

3. ปัญหาของการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs ในปัจจุบัน

4. ปัญหาของรายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงินที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง

5. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของกิจการ NPAEs สู่ มาตรฐาน PAEs ข้อแตกต่างและสิ่งสำคัญในการพิจารณาใช้มาตรฐาน

6. แนวปฏิบัติสำหรับบริษัทที่จะมีการปรับเปลี่ยนการใช้มาตรฐาน และบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาด (IPO) จาก NPAEs ไปใช้ PAEs ต้องปฏิบัติอย่างไร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 0:0 3.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba