จัดการปัญหาระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในอย่างมีคุณภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/2917

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ปัญหาและผลกระทบของธุรกิจทางตรงกับระบบบัญชีระบบการเงินที่ขาดการควบคุมภายใน

2. ปัญหาและผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจโดยตรงต่อการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการแก้ไข

- รู้ได้อย่างไรเมื่อมีความเสี่ยง

- จะทำอย่างไรให้ระบบบัญชีสามารถส่งสัญญาณความเสี่ยงได้

3. ปัญหาและผลกระทบต่อการวางแผนธุรกิจต่อการควบคุมภายในที่ดีและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

4. บริหารเงินสดอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมอย่างไรให้ปลอดภัยจากการทุจริต

5. ปัญหาและความล้มเหลวของธุรกิจที่เกิดข้อผิดพลาดเมื่อขาดระบบการบัญชี และระบบควบคุมภายในที่ดี

- ระบบการจัดซื้อที่ขาดการควบคุมภายใน และการวางระบบเอกสารที่ดี

- ทำอย่างไรให้การจัดซื้อเป็นระบบที่ดี และตรวจสอบได้

- ทำอย่างไรให้การจัดซื้อเกิดประสิทธิภาพ และไม่มีปัญหากับสรรพกร

- ทำอย่างไรให้การจัดซื้อสอดคล้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้า

- ทำอย่างไรให้การจัดซื้อสอดคล้องกับการบริหารเจ้าหนี้

- ระบบการนำสินค้าเข้าคลังสินค้า ปัญหาของการตรวจสอบและการตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ

- ระบบการดูแลคลังสินค้าที่ดีต้องเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้ลดปัญหาสินค้าขาด/เกิดน จาก Stock สูญหาย เก่าเก็บ เสื่อมสภาพ ล้าสมัย มีวิธีจัดการและควบคุมอย่างไร

- ระบบการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ขาดประสิทธิภาพผลกระทบที่จะทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่อง

- ทำอย่างไรให้การจ่ายชำระหนี้มีประสิทธิภาพ

- ควบคุมอย่างไรให้การชำระหนี้ไม่มีปัญหากับสถานะทางการเงิน

- บริหารอย่างไรให้การชำระหนี้เกิดประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

- ทำอย่างไรตรวจสอบอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาจ่ายชำระหนี้กับเอกสารไม่ตรงกัน

- ระบบการบริหารจัดการขายสินค้า ที่ดีต้องเป็นอย่างไร

- ทำอย่างไรถึงจะควบคุมการขายเงินสดให้มีประสิทธิภาพ

- จะวางระบบการขายเชื่อ หรือตรวจสอบระบบขายเชื่ออย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

- ทำอย่างไรให้เอกสารที่เกี่ยวกับการขาย สามารถใช้ควบคุมภายในได้

- ระบบการขายที่ดี มีผลต่อการดำเนินการรับรู้รายการขายหรือไม่

- ระบบการบริหารจัดการลูกหนี้ ที่ขาดประสิทธิภาพผลกระทบที่จะทำให้ธุรกิจขาดเงินทุนหมุนเวียน

- ทำอย่างไรให้การรับชำระหนี้ของลูกหนี้ เป็นไปตามแผนการเงินที่วางไว้

- ติดตามหนี้อย่างไรให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามกำหนด หรือไม่เกิดเป็นหนี้สูญ

- บริหารอย่างไรให้ลูกหนี้อยากชำระหนี้

- ทำอย่างไรตรวจสอบอย่างไรเมื่อเกิดปัญหารับชำระหนี้กับเอกสารไม่ตรงกัน

- จัดการอย่างไรกับลูกหนี้ให้สามารถตรวจสอบได้ถึงสถานะที่เกิดความเสี่ยงต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

- ระบบการจัดทำรายงาน (Report) ที่ไม่ควรมองข้าม ตัวช่วยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

- ระบบบัญชีที่ดีให้ธุรกิจรุ่งเรืองได้จริงหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณา

6. จำเป็นหรือไม่ต้องมีเอกสารมากมาย ในการดำเนินธุรกิจจะวางระบบเอกสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba