Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ

รหัสหลักสูตร : 21/1711

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Tax Planing ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ

 • รู้จักเงินได้...รู้จ่ายภาษี
 • 20 วิธีภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 วิธีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช่วยลดภาษีพร้อมการวางแผนที่กิจการไม่ควรพลาด
 • กระทบยอด ภ.ง.ด. 50 กับ ภ.พ.30 ที่สรรพากรมักเพ่งเล็ง
 • Update สิทธิประโยชน์ทางภาษี และมาตรการทางภาษีเพื่อวางแผนงานในองค์กร

หัวข้อสัมมนา

 1. วางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางภาษี
  • SMEs
  • BOI
  • บริษัทจดทะเบียน
  • การควบโอนกิจการ
 2. วางแผนด้านรายได้
  • รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
 3. ภาษีเงินได้นิติบุคลกับ 20 วิธีเพื่อช่วยลดภาระภาษี
  • รายจ่ายที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จะลงรายจ่ายอย่างไร
  • รายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินต้องชี้แจงสรรพากรอย่างไร จะมีภาระภาษีมากน้อยแค่ไหน
  • สิทธิประโยชน์เมื่อจ้างคนพิการทำงาน
  • การควบโอนกิจการ
  • การทำประกันภัยในรูปแบบต่างๆให้กับบริษัทและพนักงานช่วยลดภาษีจริงหรือไม่
  • ค่าใช้จ่ายที่สามารถลงรายจ่ายเพิ่มได้
  • ค่าปรับลงรายจ่ายกิจการได้หรือไม่
  • หนี้สูญกับกิจการ ตัดหนี้สูญอย่างไรให้กิจการไม่เสียประโยชน์
  • รายได้จากการขายของต่ำกว่าราคาตลาดจะมีภาระภาษีอย่างไร
  • ประเด็นค่ารับรองที่มักมีปัญหากับสรรพากร
  • เงินส่วนแบ่งจากกิจการร่วมค้า
  • การให้ของขวัญกับลูกค้า พนักงานจะมีภาระภาษีอย่างไร
  • บริจาคอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
  • การซื้อหนังสืออย่างไรให้ลงรายจ่ายเพิ่มได้
  • การส่งพนักงานไปอบรมอย่างไรถึงลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
  • รู้แล้วว่าประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีขาด ทางแก้ต้องทำอย่างไรจึงจะเสียหายน้อยที่สุด
  • เกณฑ์ในการรับรู้รายได้ทางบัญชีและภาษีความเหมือนที่แตกต่างที่มักทำให้การคำนวณภาษีผิดพลาด
  • การใช้สิทธิในการหักค่าเสื่อม เพื่อการวางแผนภาษี
  • กรณีเงินปันผลกับการยกเว้นภาษี
  • ออกภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรถึงจะลงเป็นรายจ่ายกิจการได้
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับ 15 วิธีช่วยลดภาระภาษี
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการนำเข้าสินค้ากับการยกเว้นภาษี
  • ภาษีซื้อต้องห้ามให้บวกกลับต้องทำอย่างไร
  • บริจาคอย่างไรให้ไร้ VAT
  • การออกใบลดหนี้อย่างไรไม่ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก
  • ใบกำกับภาษีข้ามเดือน ล่าช้าทำอย่างไร
  • ส่งเสริมการขาย ออกใบเสร็จอย่างไรไร้ปัญหาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ลด แลก แจก แถม วิธีใดประหยัดที่สุด
  • ขจัดปัญหาส่วนลดการค้า, ส่วนลดเงินลด
  • ลูกค้าแจ้งว่าใบกำกับภาษีหาย ลูกค้าให้ออกใหม่ต้องทำอย่างไร ใบกำกับภาษีฉบับใหม่จะมีภาระภาษีหรือไม่อย่างไร
  • การนำสินค้าของกิจการที่ขายไปทำส่งเสริมการขาย
  • VAT กับการขายผ่อนชำระโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยส่งผลภาระภาษีอย่างไร
  • ปัญหา VAT 0 % ที่กิจการต้องระวัง
  • การให้โดยเสน่หา / การกุศลโดยมอบสินค้าแทนเงินให้กับองค์กรสาธารณะ
  • จุดที่ต้องระวังกับการยืมสินค้าระหว่างกิจการ
 5. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ทำอย่างไรให้รอดปลอดภัยจากการถูกประเมิน
  • รวมประเด็นที่มีผลทำให้การกระทบยอด ภ.ง.ด.50กับ ภ.พ.30 ไม่ตรงกัน
  • กรณีการกระทบยอดภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 มีเหตุที่ไม่ตรงกันแต่สรรพากรต้องการให้ตรงกัน จะทำอย่างไร
  • การแก้ไข และข้อพิสูจน์ พร้อมแนวทางในการชี้แจงกับสรรพากรเมื่อการกระทบยอดไม่ตรงกัน
 6. การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการขอคืนภาษี
 7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba