การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

รหัสหลักสูตร : 21/3385

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารงานจัดซื้อและ
จัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

หัวข้อสัมมนา

1. การเก็บสต็อกไว้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเสมอ จะคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกได้อย่างไร

2. ถ้าเก็บสต็อกน้อยเกินไปหรือของไม่พอใช้ก็จะมีความเสียหาย จะคำนวณค่าเสียหายได้อย่างไร

3. แนวคิดเรื่องการเก็บสต็อกสำหรับผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อก

4. แนวคิดเรื่องระดับบริการ และสต็อกกันชน และคณะกรรมการบริหารพัสดุ

5. กุญแจ 4 ดอกเพื่อนำสู่ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อก

  - กุญแจดอกที่ 1 – พยากรณ์ปริมาณการใช้งานและการขายได้แม่นยำ
  - กุญแจดอกที่ 2 – กำหนดปริมาณกันชนไว้เผื่อเหนียวได้อย่างเหมาะสม
  - กุญแจดอกที่ 3 – รู้ว่าเมื่อไรควรจะลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติม
  - กุญแจดอกที่ 4 – รู้ว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะประหยัดที่สุด

6. วิธีคำนวณเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์สูงสุดเมื่อมีส่วนลดหรือของแถมว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรดี

7. การแยกแยะสินค้า/วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและการจัดซื้อ โดยวิธีต่างๆ เช่น

  - วิเคราะห์แบบพาเรโต้หรือเอบีซี (ABC & Pareto analysis)
  - วิเคราะห์ความวิกฤติของการใช้งาน (VED)
  - วิเคราะห์ความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดหา (SDE)
  - วิเคราะห์ความซับซ้อนในกระบวนการ GOLF

8. วิธีวางแผนการจัดซื้อจัดหาและเก็บสต็อกโดยใช้ระบบสามมิติ MUSIC (Multi Unit Selective Inventory Control)

9. Three Dimensional Approach

10. การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระดับสต็อกที่เก็บไว้โดยวิธีต่างๆ

  - สต็อกพอใช้ได้นานเท่าไร MOS (Month of supply)
  - ใช้เงินหมุนสต็อกได้กี่รอบ ITR (Inventory turnover rate)
  - ดัชนีการเก็บอะหลั่ย Spare part index
11. การเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพโดยวิธีการต่างๆ กัน
12. การหาข้อบกพร่องเมื่อเอกสารการเช็คสต็อกไม่ตรงกับของจริง
13. การกำหนดรหัสพัสดุและสินค้าเพื่อป้องกันการเก็บของซ้ำซ้อน

กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล บางนา

ถ.ศรีนครินทร์

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,900 + Vat 273 = 4,173 บาท

บุคคลทั่วไป

4,600 + Vat 322 = 4,922 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba