ประชุมอย่าง SMART สร้างบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพในที่ประชุม (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/5139

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประชุมอย่าง SMART สร้างบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพในที่ประชุม

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• พัฒนาการสื่อสารและการแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
• พัฒนาตนในบทบาทของการเป็นผู้นำเสนอและการบริหารจัดการบรรยากาศในที่ประชุม
• เข้าใจเทคนิค เครื่องมือการนำเสนอ สื่อสาร ร่วมประชุม ฝึกปฏิบัติตามเทคนิคและเครื่องมือที่ได้เรียนรู้

วิทยากรโดย อาจารย์พิพัฒน์ ตั้งชูทวีทรัพย์

หัวข้อสัมมนา

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม
1.1 การหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
1.2 การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ
1.3 การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและความตื่นตัว

2. มารยาทในที่ประชุม
2.1 การพิจารณาลำดับที่นั่ง
2.2 การให้เกียรติผู้เข้าร่วมประชุม

3. เทคนิคการสื่อสารในการประชุม
3.1 การจดประเด็นล่วงหน้า
3.2 การหาจังหวะพูดที่เหมาะสม/เกี่ยวข้องกับประเด็น
3.3 การพูดในระดับเสียงและความเร็วที่เหมาะสม ชัดเจน
- Activity 1 : Introduce Yourself
3.4 การแสดงออกอย่างสุภาพตรงไปตรงมา (Assertiveness)
- Activity 2 : ใช้ข้อความสื่อสารอย่างไรจึงจะเป็น Assertiveness
3.5 การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด (การสบตา, การยืนหรือนั่งในท่าที่ดี, ภาษากายที่เหมาะสม)
- Activity 3 : การใช้ภาษากายสื่อสารในที่ประชุม
3.6 รู้จักกลุ่มคนประเภทต่างๆผ่านผู้นำ 4 ทิศ
- Workshop 1: Who are you?ฝึกรู้จักผู้อื่นและเข้าใจตัวเองมากขึ้น

4. เทคนิคการนำเสนอและส่งเสริมให้คนฟังแสดงความคิดเห็น
4.1 การนำเสนอตามโครงสร้าง Intro/Body/Conclusion (IBC)
- Workshop 2: เล่าเรื่องความประทับใจในการทำงานในองค์กร
4.2 น้ำเสียงและการลำดับการนำเสนอ
4.3 การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอในการประชุม
4.4 การให้ Feedback เชิงบวก ด้วยการชื่นชม/ขอบคุณ/ไม่ตำหนิ หรือดูถูกความคิดของผู้อื่น
- Activity 4 : ฝึกการให้ Feedback เชิงบวก
4.5 การสร้างและควบคุมบรรยากาศหลังการนำเสนอ ด้วยการส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นด้วยท่าทีเชิงบวก
- Workshop 3: Brainstorm สรุปบทเรียน สรุปความคิดของตนเอง และการนำไปต่อยอด
4.6 ผลเสียและภาพลักษณ์ต่อการประชุม กรณีไม่แสดงความคิดเห็น

5. เทคนิคการจดประเด็นหลักสำคัญในที่ประชุม เพื่อการดำเนินการต่อ หรือติดตามงานนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์พิพัฒน์ ตั้งชูทวีทรัพย์

สถานที่

โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba