เทคนิคการบริหารจัดการ ยุค Digital (Smart Management Strategy for The Digital Age)

รหัสหลักสูตร : 21/3322

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการบริหารจัดการ ยุค Digital
(Smart Management Strategy for The Digital Age)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์วิน จิราวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

1.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการยุค Digital และการปรับตัวให้เข้ากับยุค Digital
  • ปรับ Mindset และ Self-Concept เพื่อให้เข้าถึงยุค Digital
  • การวิวัฒนาการของยุค Digital (Digital 1.0, Digital 2.0, Digital 3.0, Digital 4.0, Digital 5.0)
  • การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Transformation) เพื่อเข้าสู่ยุค Digital
  • การพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้เกิดความพร้อมเพื่อรองรับการทำงานในยุค Digital
2. การบริหารจัดการงานให้สอดคล้องกับยุค Digital
  • การบริหารเวลา (Smart Timing)
  • ทำงานออนไลน์ VS ออฟไลน์ (Online VS Offline)
  • การใช้ทรัพยากรและเครื่องมือต่างๆ ในการทำงาน ยุค Digital
3. การสร้างทีมงานสมาร์ทแห่งอนาคต (Building the smart Workforce of the Future) เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารยุค Digital
  • องค์ประกอบสำคัญในการสร้างทีมงานสมาร์ท (Smart Team)
  • ผู้นำ (Leader) จะต้องมีลักษณะอย่างไร
  • เครื่องมือ (Tools) ในการสร้างทีมงาน
4. สูตรสำเร็จในการบริหารงานแบบสมาร์ท (Creativity Technology and Practice)
  • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานแบบสร้างสรรค์
  • นโยบายการทำงานบนพื้นฐานข้อมูลที่อัพเดทและถูกต้อง
  • วินัยในทีมกับการทำงานออนไลน์
  • การบริหารเอกสารอย่างไร? ให้สอดคล้องกับการบริหารงานในยุคดิจิทัล
  • การจัดการข้อมูลต่างๆ (Data Management) ในเกิดประโยชน์ในการทำงาน
  • มารยาทในการทำงานออนไลน์ (Online Working Etiquette)
  • การแสดงตัวตนสถานะในการทำงาน “Online” ในการทำงานออนไลน์
5. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ยุค 5G การทำงานผ่าน Apps (5G Era, working with apps)
6. ทำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ Application ต่าง ๆ (Understand and learn Planet of the Apps)
  • การทำงานแบบเคลื่อนที่ Mobile Working
  • โลกแห่ง Application แบบ Custom Made
  • ตัวอย่าง Mobile Application ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงาน
  • Application ประเภทใด เหมาะกับการใช้กับงานแต่ละประเภท
7. การพัฒนาคนภายในองค์กร อย่างไร? เพื่อให้สามารถเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีดิจิทัล
  • พัฒนาความรู้ของตนเองในเรื่องเทคโนโลยีใหม่
  • การฝึกความคิดเชิงการแก้ปัญหา (Solution Thinking)
  • ทำงานแบบมีการคาดการณ์ในเชิงรุก (Proactive Work Style)
8. Interactive workshop
  • การทำงานเป็นทีมแบบออนไลน์
  • การทำงานด้วย Mobile App

กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

ซ.ร่วมฤดี(รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์วิน จิราวัฒน์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba