เทคนิคการสรรหา ยุค 4.0 (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/7112

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการสรรหา ยุค 4.0

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมการสรรหายุคใหม่ ทำอย่างไรจึงจะได้ผู้สมัครตามที่องค์กรต้องการ

2. กระบวนการและขั้นตอนในการสรรหาคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. รูปแบบของการสรรหา “คนทำงาน”
3.1 การสรรหาเชิงรับ
3.2 การสรรหาเชิงรุก

4. 21 แนวทางการปิดตำแหน่งงานว่าง สำหรับนักสรรหา ยุค 4.0
4.1 ทำ Selection Plan กับหน่วยงานที่ต้องการคน
4.2 จัดทำ Project Assignment โครงการนักศึกษาฝึกงาน หรือ โครงการสหกิจศึกษา
4.3 ทำ MOU หรือโครงการทวิภาคี กับสถาบันการศึกษา
4.4 Site Visit เชิญสถาบันการศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมองค์กร
4.5 การเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ของสถาบันการศึกษา
4.6 Campus Recruitment การสรรหาคนทำงานจากสถาบันการศึกษาโดยตรง
4.7 การดำเนินการ Mass Recruitment ผ่าน online เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
4.8 ขั้นตอนการสรรหา สัมภาษณ์ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก และเป็นลายลักษณ์อักษร
4.9 วิธีการสัมภาษณ์ Candidate นอกสถานที่
4.10 การสัมภาษณ์ ในรูปแบบคณะกรรมการ
4.11 กระจายอำนาจในการอนุมัติจ้างงาน ของผู้บริหาร
4.12 การแจ้งผลการสัมภาษณ์อย่างรวดเร็ว
4.13 GIG Economy การจ้างงานในรูปแบบผสมผสาน
4.14 การจ้างงาน ทหารผ่านศึก และคนพิการ ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
4.15 การบริหารจัดการแบบ Flexible Time / Flexible Location
4.16 การจ้างงานแบบ Outsource หรือการจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลา
4.17 สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และสังคม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
4.18 การทำ Employer Branding เพื่อจูงใจให้คนรุ่นใหม่ มาทำงานร่วมกับองค์กร
4.19 การทำ On boarding Program ภายในหน่วยงาน
4.20 การใช้แนวคิด Work-Life Blending เพื่อสร้างความผูกพันภายในองค์กร
4.21 วิเคราะห์สาเหตุของการ Turn Over และการดำเนินการเพื่ออุดช่องโหว่

5. การใช้เทคโนโลยี 4.0 สำหรับการสรรหาผู้สมัคร Gen Y และ Gen Z

6. Workshop การสร้าง QR Code สมัครงานผ่าน Mobile

7. ประเภทของคำถาม และตัวอย่างเพื่อนำไปใช้จริงในการสัมภาษณ์

8. ถาม-ตอบ ปัญหาการสรรหากับวิทยากร


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba