บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี (Tax & Accounting for Non-Accountant)

รหัสหลักสูตร : 21/5016

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,630 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 11,770 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
(Tax & Accounting for Non-Accountant)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

หลักการบัญชีและภาษีอากรเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินกิจการ และไม่เพียงมีความสำคัญเฉพาะสำหรับนักบัญชี หรือ
ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยงข้องโดยตรงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าของกิจการ และผู้บริหารในทุกระดับ ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึง
หลักและกระบวนการในทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อการทำงานและการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและเท่าทัน
หลักสูตร “บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี” นี้นำเสนอความรู้ในหลักการบัญชีและภาษีอากร ภายใต้กรอบ
และวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ ไม่ใช่นักบัญชี เพื่อติดอาวุธการบริหารและการทำงาน
อย่างครบวงจร

วิทยากรโดย อาจารย์ถนอม เกตุเอม และอาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญและความจำเป็นของบัญชีกับธุรกิจ

2. คำอธิบายเกี่ยวกับกับโครงสร้างระบบบัญชีครบวงจร

3. เอกสาร รายงานและหลักฐานทางบัญชีที่สำคัญ

4. เคล็ดลับการดูแลงานด้านบัญชีและควบคุมกลไกต่างๆในการจัดทำบัญชีที่ควรทราบ

5. วงจรการบันทึกบัญชีและความหมายที่ควรทราบ ก่อนการบันทึกรายการค้า

6. การวิเคราะห์และการอ่านงบการเงินที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ

7. การนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประกอบการตัดสินใจ

8. เทคนิคการศึกษาด้านภาษีจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี

9. ภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งระบบ สิ่งที่ต้องระมัดระวัง

10. เอกสารหลักฐานสำคัญทางด้านภาษีอากรที่ต้องทราบและจัดทำตามกฎหมาย

11. การเสียภาษีอากรแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง และประหยัด

12. ความแตกต่างทางบัญชีกับภาษีที่ต้องระวังและต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)

13. Update กฎหมายภาษีอากร ปีปัจจุบัน

14. ความเสียหายและความรับผิด พร้อมผลกระทบจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ถนอม เกตุเอม
อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba