การวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีการเงินเพื่อการลงทุนและเพิ่มผลกำไรของกิจการ

รหัสหลักสูตร : 21/2725

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีการเงินเพื่อการลงทุนและเพิ่มผลกำไรของกิจการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1.คุณสมบัติของ Treasurer ผู้บริหารเงิน คืออะไร

2.การบริหารเงิน(Treasury Finance Management) ประกอบด้วย

3. ความสัมพันธ์ของงานด้านการเงินกับงานด้านบัญชี
- ด้านบัญชีลูกหนี้รับ
- ด้านบัญชีเจ้าหนี้จ่าย

4. ลักษณะของข้อมูลทางด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์

5. เครื่องมือทางการเงินสำหรับการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

6. ผู้บริหารต้องพิจารณาข้อมูลทางด้านการเงินใดบ้างเพื่อการตัดสินใจ

7. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ
- วิเคราะห์สภาพคล่องระยะสั้น
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- วิเคราะห์ความเสี่ยงในการก่อหนี้
- วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

8. เทคนิคการใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ธุรกิจ

9. เทคนิคการวิเคราะห์มูลค่าด้านการดำเนินงาน
- การพยากรณ์ข้อมูล และการวางแผนการเงิน
- การตัดสินใจลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุน
- การเปรียบเทียบการดำเนินงานของกิจการกับรายอุตสาหกรรมเดียวกัน

10. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการลงทุน
- การวิเคราะห์ปัจจัยทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
- การวิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ

11.การบริหารเงินสำหรับโครงการงานก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ การสร้างโรงงาน

12.การจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญในการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อก่อก่อสร้างโรงงาน
อสังหาริมทรัพย์ (Project Finance) ควรพิจารณาอย่างไร

13.หลักสำคัญในการประมาณการณ์งบกำไรขาดทุนเพื่อการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสดประจำปีอย่างไร

14.ความแตกต่างระหว่างงบกระแสเงินสดทางบัญชีและ Cash flow finance

15.การวิเคราะห์อัตราส่วนการเงินที่สำคัญรายงานผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจ

16. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba