เคลียร์ ครบ จบประเด็นปัญหาการทุจริตและการป้องกันการทุจริต

รหัสหลักสูตร : 21/2748

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เคลียร์ ครบ จบประเด็นปัญหาการทุจริตและการป้องกันการทุจริต

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุชาดา รอดจันทร์ทอง

หัวข้อสัมมนา

1.ทำไมต้องมีการควบคุม
- เข้าใจและรู้จักการควบคุมภายใน
- สามเหลี่ยมการทุจริต
- ความหมาย ความสำคัญของการควบคุมภายใน
- ผู้รับผิดชอบ
- เหตุแห่งความล้มเหลว

2.องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่มีความสัมพันธ์กัน
- สภาพแวดล้อมการควบคุมในยุคดิจิตอล
- การประเมินความเสี่ยง
- กิจกรรมการควบคุม
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- การติดตามผล

3.การทุจริตด้านการจัดซื้อและด้านการจ่ายเงิน
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การให้สินบน
- การปลอมแปลงเอกสารด้านการจัดซื้อและการจ่ายเงิน
- ความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านการจัดซื้อและการจ่ายเงิน
- การควบคุมที่ช่วยป้องกันและค้นพบทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานของการจัดซื้อและการจ่ายเงิน
- การจัดทำใบขอซื้อและใบสั่งซื้อ (Purchase requisition and ordering)
- การคัดเลือกผู้ขาย (Vendor qualification and selection)
- การจ่ายเงิน (Payment)
- การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และการกระทบยอด (Accounts payables and reconciliation)

4.การทุจริตด้านการรับเงินและนำฝาก
- การยักยอกเงินสดที่ได้รับชำระหนี้จากลูกค้านำไปใช้ส่วนตัว (Lapping)
- การปลอมแปลงเอกสารด้านการรับเงินและนำฝาก
- ความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านการรับเงินและนำฝาก
- การควบคุมที่ช่วยป้องกันและค้นพบทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานของการรับเงินและนำฝาก
- การสั่งขายเพื่อจองสินค้าว่าลูกค้าซื้อสินค้าแล้ว และแจ้งให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้
ดำเนินการเตรียมสินค้าให้พร้อมจัดส่งไปให้ลูกค้า (Sale Order) และการออกใบแจ้งหนี้ (Invoicing)
- การรับเงินและการนำฝาก (Cash receipts and collection)
- การบันทึกบัญชีลูกหนี้และการกระทบยอด (Accounts receivables and reconciliation)

5.การทุจริตด้านคลังสินค้าและสินทรัพย์
- การใช้อย่างไม่เหมาะสม
- การขโมย/ลักทรัพย์
- การควบคุมที่ช่วยป้องกันและค้นพบทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานของด้านคลังสินค้าและสินทรัพย์
- การสั่งซื้อสินค้า/สินทรัพย์
- การรับ-เบิกจ่ายสินค้า
- การรับ-ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
- การโอนและการทำลายสินค้า/สินทรัพย์
- การเก็บรักษาและการรักษาความปลอดภัย

6.กรณีศึกษา

- การทุจริตในสถาบันการเงิน

- การป้องกันการทุจริตในสถาบันการเงิน


7.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สุชาดา รอดจันทร์ทอง

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba