การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) สำหรับ Tax Auditor**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/5008/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มี ส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) สำหรับ TAX AUDITOR

**กรุณานำเครื่องคิดเลขมาในวันสัมมนา**

หัวข้อสัมมนา

  1. พระราชบัญญัติการบัญชี2543
  2. การบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
  3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs
  4. การบันทึกบัญชี
  5. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
  6. การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย
  7. การบัญชีต้นทุนผลิตสินค้า
  8. ารจัดทำงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  9. าตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
รอ 0 รอ 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เทวัญ วิจิตรปรีดา

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02 2764995-9
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba